Fugtsøgning - Udslag uden materialekontakt? - Antenneeffekt

I sjældne tilfælde kan man opleve at få udslag på fugt instrumentet, uden at dette er i kontakt med noget materiale. Disse spøgelses-udslag ved anvendelse af indstik- og hammer-elektroder skyldes de såkaldte antenneeffekter. Antenneeffekter er forårsaget af at ledningsevnen i elektroderne forstærkes af fugten i den omgivende atmosfæriske luft. I praksis vil udslag fra antenneeffekter ligge i den lave del af måleområdet, typisk mellem 6,5 og 9 %WME. 

WME-værdier under 10% er meget tørt, og opstår ved meget høje modstandsværdier i træet, da modstanden stiger ekspotentielt, som funktion af træets øgede tørhed. Derfor opstår fænomenet med spøgelsesudslag udelukkende i denne del af måleområdet.

Det skal nævnes at antenneeffekter ikke har indflydelse på instrumentets målinger og kalibrering. Er man usikker på om instrumentet fortsat måler korrekt, kan man med nogle instrumenter foretage en selvtest. Alternativt kan instrumentet testes op mod en kalibrerings-blok eller -plade.

Måleinstrumenter fra Protimeter leveres inkl. kalibreringsplade. Tramex PTM 2.0 har indbygget kalibrering, som instrumentet kan kontrolleres op mod.

Eksempler på udslag i luft

Eksempler på modstandsværdier for én type træ:

Ved 10 % er modstandsværdien ca. 630 MΩ

Ved 9 % er modstandsværdien ca. 1660 MΩ

Ved 8 % er modstandsværdien ca. 4780 MΩ

Ved 7 % er modstandsværdien ca. 22.400 MΩ