Søg efter fugtighed

Fugtsøgere, eller fugtmålere i fugtsøgemodus, måle ikke eksakt fugt i materialer. De kan kun søge.

Instrumenter til brug i forbindelse med fugtsøgning, er velegnet til at søge finde fugt under overflader, som fx er belagt med fliser, membraner mv. uden at beskadige disse. Søgning efter fugtighed kan udføres i alle materialer, på nær i metaller og andre materialer med høj ledningsevne. Instrumenterne reagerer på alt, som øger ledningsevnen i instrumenters søgefeltet. Instrumentet kan derfor også reagerer på kabler og armering jern, hvis disse befinde sig nær overfladen. Almindelige fugt instrumenter måler typisk i en dybde på 2-4 cm. Med de store specielle instrumenter kan der søges i op til 10-15 cm dybde.

Søgning af fugtighed i materialer starter altid med at vælge et referencepunkt, altså et tørt punkt, som skal have samme konstruktion/opbygning af materialer, som den konstruktion man ønsker at søge på. Den aflæste værdi hér, kaldet referenceværdien og er nu udgangspunkt for fugtsøgningen. Det er nu ændringen i værdierne værdien, som er interessant. Jo højere tal, i forhold til referenceværdien, desto højre aktuelt fugtindhold. Det skal udvælges et nyt referencepunkt for hver type materiale/konstruktion, man ønsker at søge på.

Forskellige instrumenter har forskellig skala og reagerer forskelligt på samme grad af fugt. I enkelte tilfælde kan samme type instrument også have forskellig visning, ved måling på samme punkt. Dette har imidlertid ingen betydning, når det søges efter fugt. Så resultater fra forskellige instrumenter kan ikke direkte sammenlignes. Huske det er forskellen til referencemålingen, der er interessant i forbindelse med fugtsøgning. 

Instrumenterne bør ikke trækkes henover overfladen, men bare flyttes fra sted til sted. Ved at betragte de aflæste værdier som fugtkvoter, kan der søges nuanceret. De forskellige fugtighedsgrader i konstruktionen vil så klart fremgå.

Det kan fx kortlægges, hvilken del af en kældermur, som er mest fugtig. Se om fugten skyldes kondens (jævn tiltagende fugt nedover muren), eller opsugning af fugt fra jord (konstant fugtighed optil en vis højde, hvorefter det pludselig bliver tørt), eller til at finde arnestedet i forbindelse med en rørlækage, fra rør ført i væg. 

Hvilke tiltag der efterfølgende bør iværksættes, er naturligvis meget forskellige, og beror på et håndværksmæssigt skøn.