Test af RCD – Sådan bør du teste en fejlstrømsafbryder

Vores anbefaling til test af RCD i henhold til DS/HD 60364

Test af RCD jf. DS/HD 60364 indeholder test ved både ½, 1 og 5 gange mærkestrøm. Auto test funktionen, der som standard ligger i både HT og Metrel installationstestere, kan med fordel anvendes, da de indeholder test ved både ½, 1 og 5 gange mærkestrøm samt både 0° og 180° polaritet. 

•  En type AC (f.eks. HFI) skal testes som autotest type AC (altså 1 autotest)

•  En type A (f.eks. HPFI) skal testes som autotest type AC + A (altså 2 autotest)

•  En type B (f.eks. HPFI AC/DC) skal testes som autotest type AC + A + B (altså 3 autotest).

Hver autotest indeholder et antal test, som samlet set kan give op til 6, 12 eller 18 udkoblinger ved hhv. type AC, A og B RCD . Det er dog også muligt af minimere antallet af tests og der skal som minimum testes:
 

•  Type AC (f.eks. HFI) 4 test, 3 udkoblinger:

–  1xIn AC 0° (RCD t)
–  1xIn AC 180° (RCD t)
–  5xIn AC 0° (RCD t)
–  0,5xIn AC 0° (RCD t)

•  Type A (f.eks. HPFI) 6 test og 5 udkoblinger:

–  1xIn AC 0° (RCD t)
–  1xIn AC 180° (RCD t)
–  5xIn AC 0° (RCD t)
–  0,5xIn AC 0° (RCD t)
–  1xIn A 0° (RCD t)
–  1xIn A 180 (RCD t)

•  En type B (f.eks. HPFI AC/DC) 8 test og 7 udkoblinger:

–  1xIn AC 0° (RCD t)
–  1xIn AC 180° (RCD t)
–  5xIn AC 0° (RCD t)
–  0,5xIn AC 0° (RCD t)
–  1xIn A 0° (RCD t)
–  1xIn A 180 (RCD t)
–  1xIn B 0° (RCD I)
–  1xIn B 180 (RCD I)

Tolkningen er baseret på dansk standards tolkning af minimumskrav, som du kan læse om i DS ”FAQ S-564 Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød”. Tolkningen bringes uden ansvar og med forbehold for ændringer samt skærpende omstændigheder og krav, som kan øge minimumskravet til test af RCD.

Information vedrørende testudførelsen

–  Testknappen på RCD afbryderen må først betjenes efter målingerne.

–  Afbryd alle grupper efter RCD afbryderen, således at evt. fejl, afledning og støj i installationen ikke påvirker måleresultatet.

–  Tilslut instrumentet direkte over RCD afbryderen. Fase og nul på afgangssiden og brug nul på tilgangssiden til jord/PE leder. Vores magneter kan give en ekstra hånd med denne måling, se mere her

–  En PE klemme i tavlen bør ikke bruges, da evt. støj og stor overgangsmodstand påvirker målingen.

–  Efter udført test, kontrolleres at testknappen virker.

Generelt

Ovenstående beskrivelse er alene en test af selve fejlstrømsafbryderen. I TT-systemer skal der desuden foretages en måling af overgangsmodstanden på jordforbindelsen for de udsatte dele i installationen. Ud fra fejlstrømsafbryderens maksimale udløsestrøm og ved at brug af formlen: Ra X Ia < 50V, er det muligt at finde den maksimalt tilladelige fejlsløjfeimpedans (Ra).

Fejlsløjfeimpedansen er summen af jordelektrodens overgangsmodstand til jord og modstanden i beskyttelseslederen til de udsatte dele. Ved beskyttelse med fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på 30 mA betyder dette en maksimal sløjfeimpedans på 1666 ohm. Bruges der i stedet en fejlstrømsafbryder med en maksimal udløsestrøm på f.eks. 300 mA, må sløjfeimpedansen højst være 166 ohm. De fleste installationstestere og FI/HPFI testere har også en funktion for måling af sløjfeimpedans og berøringsspænding.

Husk at følge instrument producentens/leverandørens anbefaling om kontrol og kalibrering af instrumentet.