Ultralydsdetektering

Ultralydsdetektering

Ønsker du at udføre forbyggende vedligeholdelse, er dette udstyret du skal bruge. Et ultralydsprogram giver dig sikkerhed, energibesparelser, færre driftstop og mulighed for at planlægge reparationer/udskiftninger.

Teknik

Kort fortalt opfanger det menneskelige øre frekvenser mellem 20-20.000 Hz. Ultralyd udsendes mellem 20.000-100.000 Hz og kan derfor ikke høres uden korrekt udstyr. Udstyret konverterer frekvenser fra ultralyd til alm. hørbare frekvenser. Dette gør at man selv i ”normalt” støjende miljøer, kan opfange ultralyd med korrekt udstyr. Forskellige applikationer udsender ultralyd på forskellige frekvenser, derfor er det en fordel at anskaffe sig et udstyr, som har mulighed for at at lytte på et fleksibelt frekvensområde.

Eksempelvis hvis man skal lave lækage søgning eller lytte på el-skabe er det på 40kHz, lejer på 30kHz og ventiler på 25kHz. Mængden af ultralyd måles i ”dB” (decibel), det er denne måleenhed som efterfølgende anvendes til eksempelvis at fastslå lækagestørrelse eller tilstand på lejet. Antallet af ”sensorer” i pistolen er identisk med hvor følsom udstyret er. De mindre og prisbillige udgaver har en sensor og de mere professionelle udgaver har 3 sensorer. 

Princip

Der skelnes mellem 2 former for ultralyds detektering; Luftbåren ultralyd som opfanges via en mikrofon og Strukturbåren ultralyd som opfanges via en kontakt probe. Luftbåren ultralyd anvendes primært til lækagesøgning på trykluftanlæg, hvor der er mange penge at spare på elregningen. Erfaringer viser at investering i et udstyr til dette formål, vil være betalt allerede det første år. Lækagen findes med instrumentet og via et regneark kan man beregne den enkelte lægkages økonomiske konsekvens. Ligeledes på vakuum anlæg kan man detektere utætheder.

Luftbåren ultralyd anvendes også på el-tavler, for at lytte sig frem til evt. lækstrømme eller lysbuer. I højspænding anvendes ultralyd til detektering af ”corona” krybestrøm, som dannes på beskidte isolatorer. Bruges ofte som supplement til termografi. Ved tæthedsinspektion anvendes en ultralydsgiver som udsender et ultralydssignal.

Strukturbåren ultralyd kan anvendes på mekaniske komponenter, for at fastslå om komponenten har en defekt. Den primære anvendelse er til at lytte på lejer som skal smørres, men også på lukkede lejer som skal udskiftes. De fleste som skal smøre et leje, gør det via producentens anvisninger, men ofte smører man enten for tidligt eller for sent, og når man så smører - så smører man ofte for meget og det går ud over lejets levetid. Med ultralyd kan man med stor nøjagtighed fastslå, hvornår man skal smøre og med endnu større nøjagtig, hvor meget man skal smøre. Andre applikationer med strukturbåren brug af ultralyd – er at lytte på gearkasser, ventiler, dampudladere etc., hvor man udefra visuelt ikke kan diagnosticere komponenten.