Sikkerhedskrav IEC 61010-1

Som professionel bruger af test- og måleudstyr skal dine instrumenter opfylde gældende krav og regler. Den aktuelle lovgivning omhandler bl.a. CE-mærkning, EMC og IEC 61010-1/EN 61010-1. Især ved instrumenter til måling og tilslutning på strøm og spænding skal man være opmærksom på at opfylde IEC 61010-1 og den tilhørende korrekte kategori og spænding. Disse informationer er nu påført på alle relevante instrumenter, f.eks. IEC 61010-1 KAT III 300V.

Bemærk at den angivne spænding ikke betyder den maksimale drift eller målbare spænding, men refererer til det tilladte maksimale potentiale i forhold til jord, svarende til 230V i normale instal-lationer. Lavspændingsdirektivet LVD stiller krav til sikkerheden ved brug af måleudstyr. Hvis ud-styret opfylder IEC 61010-1 / EN 61010 og dertil hørende kategori siges LVD at være opfyldt.

For yderligere oplysninger kontakt os på telefon 70 22 10 00 eller på www.elma.dk

Eksempel: Elma BM525s IEC 61010-1 KAT IV 1000V

Bemærk!
Den angivne spænding 1000V  – angiver det maksimalt tilladte potentiale/spænding mellem instrumentet og jord. Det vil sige, at et instrument, som er mærket med 300V, nemt kan anvendes til måling på 400V fase/fase spænding, da potentialet til jord kun er 230V.