Vær at vide - KLS-systemet og Installationstest

Værd at vide om KLS system og installationstest

Hvor og hvorfor

Sikkerheds-Kvalitets-Styringssystem. Det er et ord alle danske el-installatører møder ofte og som bl.a. indebærer test af elektriske installationer, installationstest jf. DS/HD 60364.

For at sikre en høj og stikker standard i elektrisk installationsarbejde er et KLS system et krav i Danmark. Nu er det så op til de enkelte faggrupper, at følge med og udnytte de muligheder der kommer - i takt med at der stilles større krav. 

KLS dokumentation tager tid og derfor er det vigtigt at den tid der skal bruges på det, bliver udnyttet optimalt, eksempelvis med brugen af Elma Instruments installationstestere. Et hurtigere og mere automatiseret instrument kan være en stor tidsbesparende faktor i det samlede KLS system.

I Danmark, er det ved lov vedtaget, at alt arbejde, der skal udføres under en autorisation, skal udføres efter fastsatte kvalitetsparametre. KLS systemer og krav til kvalitet, bliver i højere og højere grad en naturlig del af de danske installatørers hverdag og med god grund. Danmark vil og skal være foregangsland for sikkerhed og kvalitet. Alle installatører er underlagt samme krav, så det gælder om at være hurtig og effektiv. Så kan KLS faktisk være et aktiv, så fejl og farlige situationer undgås.

Med installationstestere fra Elma Instruments, er man klædt på til at udføre alle de tests, der kræves i forhold til den Dansk og Europæisk lovgivning. Med kun ét instrument kan man sikre at alle montører har de målemetoder til rådighed, der skal sikre et ordentligt og veludført stykke arbejde. Det er vigtigt at instrumenterne er lette og intuitive, samt at udførsel af dokumentation efter test er let- ellers er der risiko for at det ikke bliver gjort i en travl hverdag. Derfor er alle Elmas installationstestere med danske menuer, dansk software og hjælpefunktioner direkte på skærmen, ligesom vi altid sidder klar til at hjælpe. Med det rette instrument går det hurtigt, uden at det går ud over kvaliteten af test og dokumentation.

Dokumentation af test er et lovkrav. Nogen vælger at skrive det ned på et papir og arkivere det i mapper, andre vælger at få et instrument, der ikke alene kan teste, men som også kan lagre de gemte data til senere dokumentation. Det er nemt og hurtigt og slet ikke så svært som mange går og tror.

På denne side vil vi hjælpe jer i gang ved at svare på alle de spørgsmål, der skaber tvivl og som kan være svære at forstå. Elma Instruments giver jer med andre ord, de rette forudsætninger for at udføre installationstests, på bedste og hurtigste vis.

Installations test - Hvilke tests skal der udføres?

RCD test, f.eks. HPFI

RCD test, f.eks. HPFI

Hvorfor? – For at kontrollere at fejlstrømsafbryderen udkobler ved en fejlstrøm
Hvordan? – Afprøv/test afbryderen i tavlen. Det anbefales at tilslutte instrumentet direkte over RCD’en, ved at koble L1 på en afgangsfase, N på afgangs nul og PE på tilgangs nul. Derved testes selve RCD’en, uden forstyrrelse fra evt. støj, ringe jord osv. i installationen. Husk af udkoble eftersiddende sikringsgrupper, for at forhindre at eventuelle fejlstrømme fra installationen lægges oveni instrumentets teststrøm.

Se vores ”Test af RCD – Sådan bør du teste en fejlstrømsafbryder” her i Værd at vide sektionen, for uddybning af hvilke tests der skal udføres.
Med hvilket instrument? – Alle installationstestere fra Elma Instruments. Bemærk dog om du har behov for at teste type B RCD, som typisk anvendes ved f.eks. frekvensomformere, solcelle invertere m.m. Ikke alle modeller kan teste type B. Elma tilbyder også dedikerede RCD testere, hvis du ikke har behov for en installationstester.

 

Isolationstest

Isolationstest

Hvorfor? – For at kontrollere evt. overgang mellem spændingsførende ledere og jord.
Hvordan? – Måles mellem hver spændingsførende leder og jord. Man kan med fordel kortslutte L1, L2, L3 & N, og måle i forhold til jord med Elma EasyIso, herved testes installationen hurtigere, og man undgår farlig potentialeforskel mellem spændingsførende dele. Det anbefales at demontere evt. transientbeskyttelse og frakoble alle brugsgenstande i installationen før test.
Se vores ”Værd at vide om isolationstestr” her i Værd at vide sektionen, for mere viden om isolationstest. 
Med hvilket instrument? – Alle installationstestere fra Elma Instruments. Elma tilbyder også dedikerede isolationstestere, hvis du ikke har behov for en installationstester.

 

Gennemgangstest

Gennemgangstest

Hvorfor? – For at kontrollere gennemgangen i beskyttelsesledere, udligningsforbindelser, samt supplerende udligningsforbindelser.
Hvordan? – Skal dføres med en tomgangsspænding på 4 – 24V AC/DC og med en strøm på mindst 200mA. Der måles mellem punkter, hvor lederen er samlet, til næste sted, fra punkt til punkt, eller med jordklemmen i tavlen som reference, og ud til samtlige udtag, stikkontakter m.v. Anvend en af Elmas kabeltromler for at nå fra jordplint i tavle til alle tilslutningssteder.
Med hvilket instrument? – Alle installationstestere fra Elma Instruments. Elma tilbyder også dedikerede gennemgangstestere, hvis du ikke har behov for en installationstester.

 

Kortslutningsmåling

Kortslutningsmåling

Hvorfor? – Ikmin anvendes typisk til at kontrollere, at en kortslutning der kan opstå i den fjerneste ende af installationen, er stor nok til at udkoble / springe sikringen i tavlen, inden f.eks. 0,2s (hospitaler) – 0,4s (stikkontakt tilslutning) eller 5s (fast installation) ved BIB’ning. I tilfælde hvor der er monteret RCD, f.eks. HPFI som beskyttelse, er dette anset for at være en beskyttelse mod indirekte berøring. Se beskrivelsen af test af RCD.
Ikmax anvendes typisk til at kontrollere at materiel er dimensioneret for kortslutningsniveauet, f.eks. ved tavlemærkning.
Kortslutningsmåling anvendes også til at beregne om der er overensstemmelse mellem I2t energigennemslip, typisk for beskyttelse af kabler.
Hvordan? – Tilslut instrumentets prøveledninger mellem fase og jord, fase og nul eller fase og fase. Instrumentet belaster installationen kortvarigt og beregner net impedansen og kortslutningsstrøm.
Med hvilket instrument? – Alle installationstestere fra Elma Instruments. Elma tilbyder også dedikerede Loop/Line testere til høje kortslutningsniveauer eller hvis du ikke har behov for en installationstester.

 

Kortslutningsmåling

Kontrol af jordelektrode

Hvorfor? – For at sikre sig at jordelektroden (jordspyd), overholder kravet til overgangsmodstand til jord. Ub/Idn, f.eks. 50V/0,03A = 1666 ohm ved 30mA RCD. 
Hvordan? – Målingen foretages i tavlen, ved at forbinde instrumentets L1 og N til en fase og nul i tavlen og PE lederen direkte til jordelektroden. Det anbefales at man demonterer ledningen fra jordelektroden, så andre jordforbundne installationer ikke influerer på målingen. Det indebærer at installationen slukkes, da den ellers vil stå ubeskyttet, indtil jordelektrode monteres igen. Dette er en 2 – polet loop måling. Skal der foretages målinger med en stor nøjagtighed, typisk under 10 ohm, skal der måles 3P eller 4P jordmodstand med hjælpespyd.
Med hvilket instrument? – Alle installationstestere fra Elma Instruments tilbyder jordmodstandstest efter loop metoden. Elma tilbyder også dedikerede jordmodstandstestere. Husk at være opmærksom på om du har behov for 3P, 4P, selektiv, frekvensvariabel eller andre specielle typer jordmodstandstest.

 

Lækagestrøm, spændingsfald, transientbeskyttelse, THDi osv.

DS/EN 60364 stiller også krav til at der er styr på mange andre parametre end den egentlige installationstest. Måling og dokumentation af lækagestrøm, som maks må være 0,3xIn for foransiddende RCD.
– Direkte måling af spændingsfald, så det ikke skal beregnes
– Fejlfinding og konstatering af virksom transient og overspændingsbeskyttelse i tavle og elektronik.
– Harmonisk forvrængning af tilsluttede belastninger
Det var et par eksempler på hvad installationstestere fra Elma instruments kan måle og dokumentere. Alt hvad der er behov for i en moderne installation og efter gældende lovgivning kan testes med den rigtige installationstester og mange parametre kan måles på få sekunder, så tidskrævende beregning undgås. Målinger kan automatiseres og meget tid kan spares på at vælge den rigtige installationstester til dit behov. Kontakt os gerne for en snak om installationstest. 


Skulle der opstå tvivlspørgsmål i forbindelse med brugen af testerne eller aflæsning af resultaterne, sidder Elmas specialister klar på telefonerne alle hverdage, mellem kl 8.00 og 16.00.