Fugtmåling i træ

Nye byggemetoder og nye regler kan medføre øget fugt ophobning, flere fugt problemer og kræve længere tid til udtørring. Det er derfor meget vigtigt at måle korrekt og at benytte de rigtige instrumenter til opgaven.    

Der findes mange forskellige instrumenter til at søge og måle efter fugt i materialer. Disse kan opdeles i to kategorier, henholdsvis instrumenter med indstikselektroder, herunder også hammerelektroder, som kan anvendes til måling af fugt i træ. Disse instrumenterne kan også anvendes til søgning af fugt i andre materialer. Eksempeler på denne type instrumenter er Protimeter Timbermaster, Protimeter mini, Tramex PTM2.0 og Elma DT125. 

Den anden kategori er instrumenter udfører en såkaldt ”non-destruktiv” måling, som typisk har en kugle eller en måleflade, som holdes ind til materialet. Denne type instrumenter kan kun anvendes i forbindelse med søgning efter fugt i materialer generelt. Eksempler på denne type instrumenter er Protimeter Aquant, Tramex MEP og Elma DT128M.

Måling

Som beskrevet ovenfor er det kun instrumenter med indstikselektroder eller hammerelektroder der kan anvendes til ægte måling, og dette kun i træ. Princippet bag denne type måling er i bund og grund en simpel modstandsmåling, da træets fugtighed har indflydelse på netop modstanden. Derfor måles modstanden, og dermed fugtigheden i træet, mellem elektroderne, som typisk vil være at betegne som en overflademåling. Der findes også isolerede elektroder, ofte udført som hammerelektrode, som med fordel kan anvendes til måling dybere i træet. Ved anvendelse af isolerede elektroder måles fugtigheden da inde i træet, mellem det uisolerede område på elektroderne. Det skal nævnes at målinger er påvirkelige over for forhold på målestedet, som materialetemperatur eller hvis der fx er salte tilstede

Måling i praksis

I instrumenter med indstikselektroder kan man typisk vælge den træsort, som man ønsker at måle. Elektroden presses eller bankes ind i træet, så dybt som man ønsker at måle, gerne ind til center for materialet, eller bunden for et bundstykke. Fugtigheden kan øjeblikkeligt aflæses i instrumentet. Husk det er vigtigt, at finde det vådeste område i træet. Denne type instrumenter opgiver fugtigheden i vægtprocent, med relation til træets tørre masse, i området mellem 7 og 28%(fibermætning). Værdier over 28% medføres altså at træet er mættet, hvormed man har frit vand. Oplever du at et instrument med indstikselektroder ikke giver udslag, og dermed lader til ikke at virke, skyldes det sandsynligvis at træet er tørt og har en fugtighed under 7%.
 

Anvendelse af instrumenter med indstikselektroder i andre materialer end træ:

Når instrumenter med indstikselektroder anvendes på andre materialer end træ er der ikke længere tale om en måling, men i stedet en søgning. Den opgivne værdi er ikke længere en korrekt vægtprocent, men bare et forhold- eller indekstal, som kan bruges til at afgrænse en skade og finde arnestedet. Ligesom det kan anvendes til måling på forskellig tid, fx i forbindelse med en optørringsproces, der typisk køre over flere dage og hvor udviklingen da kan overvåges