VVS & Gasdetektering

Filter

Produktgrupper

Pris filtre

Brand

Sortering

Opret ny liste
Gem
Stopur, digitalt

Digitalt stopur med mellemtid (lap), 1/100 s, dato og ur funktion. Stopuret er i et godt og handy design beregnet for bl.a. tidstagning ved tæthedskontrol på gasinstallation o.lign. Uret har også en nedtællingstimer med alarm, som kan stilles på intervaller op til 23 timer/59 min./59 sek.

Læs mere

Stopur, digitalt

EAN 5703317472854

EL-NR 6398953397

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

325,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Silikoneslange Ø10XØ15 mm
Silikoneslange Ø10 x Ø15
 
Prisen er pr. meter.
Andre typer og dimensioner end de nævnte kan leveres på forespørgsel.
 
Læs mere

Silikoneslange Ø10XØ15 mm

EAN 5703317472076

EL-NR 6398952686

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

345,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
APP Pitotmåling SYSTRONIK
Applikationen er udviklet til Systronik S4600ST-manometer serien, BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, MULITLYZER STe
(Røggasanalyse instrumenter skal være med differenstryksmanometer).

App'en opgraderer instrumentet således at instrumentet kan foretage lufthastighed og flowmålinger med pitotrør.

Ved måling af lufthastighed og flow er der mulighed for indstilling af K-faktoren, så der opnås helt præcise målinger af lufthastighed og luftflow i kanalen.
Læs mere

APP Pitotmåling SYSTRONIK

EAN 5706445570621

EL-NR 6398969446

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

595,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann LU200 AWS10. Urør. Måleomr: 0...±100 mmH2O

Kimo LU er en serie af robuste urørmanometre til måling af differenstryk. Både urøret og tilslutningsstudsene er beskytte af den praktiske ramme, der danner bagstykket.

Kimo LU200 har et måleområde på 0...±100 mmH2O, svarende til 0...±10 mbar/hPa. Manometrene er forsynet med en justerbar skala, med måleenheden i mmH2O.

Instrumentet leveres inkl. 20 ml rød væske, AWS10 med en vægtfylde på 0,87 Kg/dm3 ved 15°C.

Ved ønske om større måleområde, med denne serie, se da Kimo LU400.

Læs mere

Kimo/Sauermann LU200 AWS10. Urør. Måleomr: 0...±100 mmH2O

EAN 5706445790111

EL-NR 8798333913

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

595,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
kondensat filter til Bluelyzer ST
Filter til Bluelyzer ST beskytter røggasanalysatoren mod 
forstyrrende komponenter som støv, carbon black og kondensat.
Læs mere

kondensat filter til Bluelyzer ST

EAN 5706445571369

EL-NR 6398570165

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

615,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann LU400 AWS10. Urør. Måleomr: 0...±200 mmH2O

Kimo LU er en serie af robuste urørmanometre til måling af differenstryk. Både urøret og tilslutningsstudsene er beskytte af den praktiske ramme, der danner bagstykket.

Manometrene er forsynet med en letlæselig justerbar skala med måleenheden i mmH2O.

Kimo LU400 leveres inkl. 20 ml rød væske, AWS10, med en vægtfylde på 0,87 Kg/dm3 ved 15°C.

Læs mere

Kimo/Sauermann LU400 AWS10. Urør. Måleomr: 0...±200 mmH2O

EAN 5703534408001

EL-NR 8798333887

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

745,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Elma Beagle MET

Elma Beagle MET er en mikroprocessorbaseret naturgas detektor til fastmontering i private boliger. Detektoren måler koncentrationen af metangas i den omgivende atmosfæriske luft og giver alarm, hvis koncentrationen overstiger 10% af LEL (LEL = nedre eksplosionsgrænse). Elma Beagle er et såkaldt Type-A apparat og har dermed relæudgang til on/off regulering(både til N.O og N.C), som ved alarm fx kan anvendes til at afbryde for tilførslen af gas eller aktivere udsugning.

Naturgas er en brandbar/eksplosiv gasart, som ved utilsigtet antændelse kan forvolde store skader eller sågar i yderste konsekvens død. Lækager kan opstå ved fejl på gasfyrede installationer eller rørledninger, hvorved gassen kan trænge ud i boligen.

På fronten af Elma Beagle er der tre dioder til statusindikering, grøn for "Drift", gul for "Fejl" og rød for "Alarm". Derudover er der en test-knap med hvilken instrumentet foretager en manuel funktionstest. Endelig er detektoren forsynet med et automatisk selvtest-program, som ved fejl vil tænde den gule diode på instrumentets front.

Ved alarm udsendes der ligeledes et akustisk signal. Alarmen skal afstilles manuelt også selv om gaskoncentrationen er faldet til under grænseværdien.

Elma Beagle MET er godkendt i forhold til EN 50174-1(2009) og opfylder dermed de Europæiske sikkerhedskrav der stilles til fastmonteret elektrisk udstyr, til overvågning af installationer til kontinuerlig drift, der anvender en brandbare gasart som brændsel. Øvrige godkendelser for Elma Beagle MET: EN 50270(2006) og EN 60335-1(2002).

Instrumentet leveres inkl. 230V strømforsyning, samt betjenings og installationsvejledning.

BEMÆRK: Da metan er en let gasart, anbefales det at instrumentet ophænges, så sensoren sidder i en højde på 30cm under loft.

Læs mere

Elma Beagle MET

EAN 5706445960033

EL-NR 6398967037

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

775,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem

Probe for Bluelyzer ST

EAN 5706445571352

EL-NR 6398570152

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

825,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann GF1000 VF1. Urør. Måleomr: 0...±500 mmH2O

Kimo GF1000 VF1 er et urørsmanometer til måling af differenstryk i området 0 til ±500 mmH2O, svarende til fra 0 til ±50 mbar/hPa.

U-røret er nedfræset i bagstykket, som dermed ligger beskyttet mod slag eller knæk.

Manometrene er forsynet med en letlæselig og justerbar skala i enheden mmH2O. Urøret leveres med en farvet væske(gul) med vægtfylde 1,00 Kg/dm3 som er frostsikret til -20°C.

Kimo GF1000 leveres inkl. udstyr til vægmontering.

Læs mere

Kimo/Sauermann GF1000 VF1. Urør. Måleomr: 0...±500 mmH2O

EAN 5703534408056

EL-NR 8798333890

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

885,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann MT40. Urør/skrårør. Måleomr: 0...40 mmH2O.

Kimo MT40.

Skrårørsmanometer(Urør) med måleområde 0...40 mmH20.

Kimo MT40 leveres komplet i kuffert med 2 x 1m slange, væske: 40 ml Volt1S.

For yderlige teknisk data, se producentens brochure, som findes under fanebladet "Download" på denne side. 

Læs mere

Kimo/Sauermann MT40. Urør/skrårør. Måleomr: 0...40 mmH2O.

EAN 5703534407387

EL-NR 8798333638

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

995,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann KM45 Volt1S. Urør. Måleomr: 0...45 mbar

KIMO KM45 er et lille handy urørmanometer med justerbar skala med enheden i mbar.

Kimo KM45 anvender den blå væske, VOLT 1S, med en densitet på 1,86 kg/dm3 ved 20 °C.

Urøret er forsynet med transportventiler på tilslutningsstudsene, således at væsken fortsat findes inde i urøret, efter evt transport.

Kimo KM45 leveres i transport taske, 1m gummislange, væske: 10 ml Volt1S, samt en brugermanual.

Læs mere

Kimo/Sauermann KM45 Volt1S. Urør. Måleomr: 0...45 mbar

EAN 5706445791088

EL-NR 8798334006

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

995,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Elma Beagle CO

Elma Beagle CO(kulilte) er en mikroprocessorbaseret detektor, godkendt til installation i private boliger. At beskytte sig mod kulilteforgiftning er mere kompliceret end med så mange andre giftige gasser, da der for kulilte ikke er fastsat en egentlig grænseværdi, hvorved detektoren blot skal alarmere, hvis denne værdi overskrides. I Europa skal kulilte detektorer være godkendt i henhold til EN50291, hvilket betyder at instrumentet kan simulere kroppens optagelse af CO over tid, en såkaldt TWA-måling (Time weighted Average).

CO er en giftig gasart der meget gerne binder sig til blodet røde blodlegemer, i stedet for ilt, og dermed kan forårsage kvælning ved længere tids eksponering. CO udvikles naturligt i forbindelse med ufuldstændige forbrændingsprocesser, og i særdeleshed fra gaskedler eller gasvandvarmere. Faren for forgiftning opstår, hvis dette kombineres med et utæt eller stoppet røggasaftræk, hvorved røggassen og dermed CO'en udledes i fyrrummet, med efterfølgende livsfare for mennesker og dyr. Da CO(kulilte) både er usynlig og lugtfri vil mennesker ikke opdage, hvis de eksponeres for CO. Det er derfor af afgørende betydning at fyrrum/kældre overvåges med en CO-detektor der kan udsende en alarm i tilfælde af et kulilteudslip. Da CO har omtrendt samme densitet som atmosfærisk luft, anbefales det at sensoren/instrumentet ophænges i en højde på 1,5m over gulv.

Elma Beagle er et såkaldt Type-A apparat og har dermed relæudgang til on/off regulering(både til N.O og N.C), som ved alarm fx kan anvendes til at afbryde for tilførslen af gas eller aktivere udsugning.

På fronten af Elma Beagle er der tre dioder til statusindikering, grøn for "drift", gul for "fejl" og rød for "alarm". Ved alarm udsendes der ligeledes et akustisk signal. Alarmen skal afstilles manuelt også selv om CO koncentrationen er faldet til under 30 ppm. Elma Beagle CO giver en akustisk og visuel indikering når det er tid for udskiftning af målecellen.

Instrumentet leveres inkl. skruer, ravplugs og en betjenings og installationsvejledning.Elma Beagle CO er godkendt jf. EN50291-1(2010). Normen der fastsætter gældende sikkerhedskrav der stilles til udstyr til overvågning af installationer, der utilsigtet kan udvikle CO.

BEMÆRK: Da kulilte(CO) har nogenlunde samme densitet som atmosfærisk luft anbefales det at instrumentet ophænges, så selve sensoren sidder i en højde på 1,5m over gulv.

Læs mere

Elma Beagle CO

EAN 5706445960002

EL-NR 6398967008

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.095,00 DKK Excl. moms

Læs mere