VVS & Gasdetektering

Filter

Produktgruppe filtre

Pris filtre

Sortering

Opret ny liste
Gem
Stopur, digitalt

Digitalt stopur med mellemtid (lap), 1/100 s, dato og ur funktion. Stopuret er i et godt og handy design beregnet for bl.a. tidstagning ved tæthedskontrol på gasinstallation o.lign. Uret har også en nedtællingstimer med alarm, som kan stilles på intervaller op til 23 timer/59 min./59 sek.

Læs mere

Stopur, digitalt

EAN 5703317472854

EL-NR 6398953397

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

295,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann LU200 AWS10. Urør. Måleomr: 0...±100 mmH2O

Kimo LU er en serie af robuste urørmanometre til måling af differenstryk. Både urøret og tilslutningsstudsene er beskytte af den praktiske ramme, der danner bagstykket.

Kimo LU200 har et måleområde på 0...±100 mmH2O, svarende til 0...±10 mbar/hPa. Manometrene er forsynet med en justerbar skala, med måleenheden i mmH2O.

Instrumentet leveres inkl. 20 ml rød væske, AWS10 med en vægtfylde på 0,87 Kg/dm3 ved 15°C.

Ved ønske om større måleområde, med denne serie, se da Kimo LU400.

Læs mere

Kimo/Sauermann LU200 AWS10. Urør. Måleomr: 0...±100 mmH2O

EAN 5706445790111

EL-NR 8798333913

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

495,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann LU400 AWS10. Urør. Måleomr: 0...±200 mmH2O

Kimo LU er en serie af robuste urørmanometre til måling af differenstryk. Både urøret og tilslutningsstudsene er beskytte af den praktiske ramme, der danner bagstykket.

Manometrene er forsynet med en letlæselig justerbar skala med måleenheden i mmH2O.

Kimo LU400 leveres inkl. 20 ml rød væske, AWS10, med en vægtfylde på 0,87 Kg/dm3 ved 15°C.

Læs mere

Kimo/Sauermann LU400 AWS10. Urør. Måleomr: 0...±200 mmH2O

EAN 5703534408001

EL-NR 8798333887

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

595,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Elma Beagle MET

Elma Beagle MET er en mikroprocessorbaseret naturgas detektor til fastmontering i private boliger. Detektoren måler koncentrationen af metangas i den omgivende atmosfæriske luft og giver alarm, hvis koncentrationen overstiger 10% af LEL (LEL = nedre eksplosionsgrænse). Elma Beagle er et såkaldt Type-A apparat og har dermed relæudgang til on/off regulering(både til N.O og N.C), som ved alarm fx kan anvendes til at afbryde for tilførslen af gas eller aktivere udsugning.

Naturgas er en brandbar/eksplosiv gasart, som ved utilsigtet antændelse kan forvolde store skader eller sågar i yderste konsekvens død. Lækager kan opstå ved fejl på gasfyrede installationer eller rørledninger, hvorved gassen kan trænge ud i boligen.

På fronten af Elma Beagle er der tre dioder til statusindikering, grøn for "Drift", gul for "Fejl" og rød for "Alarm". Derudover er der en test-knap med hvilken instrumentet foretager en manuel funktionstest. Endelig er detektoren forsynet med et automatisk selvtest-program, som ved fejl vil tænde den gule diode på instrumentets front.

Ved alarm udsendes der ligeledes et akustisk signal. Alarmen skal afstilles manuelt også selv om gaskoncentrationen er faldet til under grænseværdien.

Elma Beagle MET er godkendt i forhold til EN 50174-1(2009) og opfylder dermed de Europæiske sikkerhedskrav der stilles til fastmonteret elektrisk udstyr, til overvågning af installationer til kontinuerlig drift, der anvender en brandbare gasart som brændsel. Øvrige godkendelser for Elma Beagle MET: EN 50270(2006) og EN 60335-1(2002).

Instrumentet leveres inkl. 230V strømforsyning, samt betjenings og installationsvejledning.

BEMÆRK: Da metan er en let gasart, anbefales det at instrumentet ophænges, så sensoren sidder i en højde på 30cm under loft.

Læs mere

Elma Beagle MET

EAN 5706445960033

EL-NR 6398967037

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

595,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Elma Beagle LPG (flaskegas)

Elma Beagle LPG er en mikroprocessorbaseret flaskegas detektor til fastmontering i private boliger. Detektoren måler koncentrationen af flaskegas i den omgivende atmosfærsike luft og giver alarm, hvis koncentrationen overstiger 10% af LEL (LEL = nedre eksplosionsgrænse). Elma Beagle er et såkaldt Type-A apparat og har dermed relæudgang til on/off regulering(både til N.O og N.C), som ved alarm fx kan anvendes til at afbryde for tilførslen af gas eller aktivere udsugning.

Flaskegas er en brandbar/eksplosiv gasart, som ved utilsigtet antændelse kan forvolde store skader eller sågar i yderste konsekvens død. Lækager kan opstå ved fejl på gasfyrede installationer eller rørledninger, hvorved gassen kan trænge ud i boligen.

På fronten af Elma Beagle er der tre dioder til statusindikering, grøn for "Drift", gul for "Fejl" og rød for "Alarm". Derudover er der en test-knap med hvilken instrumentet foretager en manuel funktionstest. Endelig er detektoren forsynet med et automatisk selvtest-program, som ved fejl vil tænde den gule diode på instrumentets front.

Ved alarm udsendes der ligeledes et akustisk signal. Alarmen skal afstilles manuelt også selv om gaskoncentrationen er faldet til under grænseværdien.

Elma Beagle LPG er godkendt i forhold til EN 50174-1(2009) og opfylder dermed de Europæiske sikkerhedskrav der stilles til fastmonteret elektrisk udstyr, til overvågning af installationer til kontinuerlig drift, der anvender en brandbare gasart som brændsel. Øvrige godkendelser for Elma Beagle LPG: EN 50270(2006) og EN 60335-1(2002).

Instrumentet leveres inkl. skruer, ravplugs og en betjenings og installationsvejledning.

BEMÆRK: Da LPG(flaskegas) er en tung gasart anbefales det er instrumentet ophænges så sensoren sidder i en højde på 30cm over gulv.

Læs mere

Elma Beagle LPG (flaskegas)

EAN 5706445960040

EL-NR 6398967040

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

595,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann MT40. Urør/skrårør. Måleomr: 0...40 mmH2O.

Kimo MT40.

Skrårørsmanometer(Urør) med måleområde 0...40 mmH20.

Kimo MT40 leveres komplet i kuffert med 2 x 1m slange, væske: 40 ml Volt1S.

For yderlige teknisk data, se producentens brochure, som findes under fanebladet "Download" på denne side. 

Læs mere

Kimo/Sauermann MT40. Urør/skrårør. Måleomr: 0...40 mmH2O.

EAN 5703534407387

EL-NR 8798333638

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

695,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann KM45 Volt1S. Urør. Måleomr: 0...45 mbar

KIMO KM45 er et lille handy u-rørmanometer med justerbar skala med enheden i mbar.

Kimo KM45 anvender den blå væske, VOLT 1S, med en densitet på 1,86 kg/dm3 ved 20 °C.

Urøret er forsynet med transportventiler på tilslutningsstudsene, således at væsken fortsat findes inde i urøret, efter evt transport.

Kimo KM45 leveres i transport taske, 1m gummislange, væske: 10 ml Volt1S, samt en brugermanual.

Læs mere

Kimo/Sauermann KM45 Volt1S. Urør. Måleomr: 0...45 mbar

EAN 5706445791088

EL-NR 8798334006

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

710,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann GF1000 VF1. Urør. Måleomr: 0...±500 mmH2O

Kimo GF1000 VF1 er et urørsmanometer til måling af differenstryk i området 0 til ±500 mmH2O, svarende til fra 0 til ±50 mbar/hPa.

U-røret er nedfræset i bagstykket, som dermed ligger beskyttet mod slag eller knæk.

Manometrene er forsynet med en letlæselig og justerbar skala i enheden mmH2O. Urøret leveres med en farvet væske(gul) med vægtfylde 1,00 Kg/dm3 som er frostsikret til -20°C.

Kimo GF1000 leveres inkl. udstyr til vægmontering.

Læs mere

Kimo/Sauermann GF1000 VF1. Urør. Måleomr: 0...±500 mmH2O

EAN 5703534408056

EL-NR 8798333890

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

775,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Elma Beagle CO

Elma Beagle CO(kulilte) er en mikroprocessorbaseret detektor, godkendt til installation i private boliger. At beskytte sig mod kulilteforgiftning er mere kompliceret end med så mange andre giftige gasser, da der for kulilte ikke er fastsat en egentlig grænseværdi, hvorved detektoren blot skal alarmere, hvis denne værdi overskrides. I Europa skal kulilte detektorer være godkendt i henhold til EN50291, hvilket betyder at instrumentet kan simulere kroppens optagelse af CO over tid, en såkaldt TWA-måling (Time weighted Average).

CO er en giftig gasart der meget gerne binder sig til blodet røde blodlegemer, i stedet for ilt, og dermed kan forårsage kvælning ved længere tids eksponering. CO udvikles naturligt i forbindelse med ufuldstændige forbrændingsprocesser, og i særdeleshed fra gaskedler eller gasvandvarmere. Faren for forgiftning opstår, hvis dette kombineres med et utæt eller stoppet røggasaftræk, hvorved røggassen og dermed CO'en udledes i fyrrummet, med efterfølgende livsfare for mennesker og dyr. Da CO(kulilte) både er usynlig og lugtfri vil mennesker ikke opdage, hvis de eksponeres for CO. Det er derfor af afgørende betydning at fyrrum/kældre overvåges med en CO-detektor der kan udsende en alarm i tilfælde af et kulilteudslip. Da CO har omtrendt samme densitet som atmosfærisk luft, anbefales det at sensoren/instrumentet ophænges i en højde på 1,5m over gulv.

Elma Beagle er et såkaldt Type-A apparat og har dermed relæudgang til on/off regulering(både til N.O og N.C), som ved alarm fx kan anvendes til at afbryde for tilførslen af gas eller aktivere udsugning.

På fronten af Elma Beagle er der tre dioder til statusindikering, grøn for "drift", gul for "fejl" og rød for "alarm". Ved alarm udsendes der ligeledes et akustisk signal. Alarmen skal afstilles manuelt også selv om CO koncentrationen er faldet til under 30 ppm. Elma Beagle CO giver en akustisk og visuel indikering når det er tid for udskiftning af målecellen.

Instrumentet leveres inkl. skruer, ravplugs og en betjenings og installationsvejledning.Elma Beagle CO er godkendt jf. EN50291-1(2010). Normen der fastsætter gældende sikkerhedskrav der stilles til udstyr til overvågning af installationer, der utilsigtet kan udvikle CO.

BEMÆRK: Da kulilte(CO) har nogenlunde samme densitet som atmosfærisk luft anbefales det at instrumentet ophænges, så selve sensoren sidder i en højde på 1,5m over gulv.

Læs mere

Elma Beagle CO

EAN 5706445960002

EL-NR 6398967008

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

975,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT CO

Senko SGT CO er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af den giftige gasart KULILTE. Instrumentet leveres i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT CO

EAN 5706445679027

EL-NR 6398679024

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

995,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT H2S

 

Senko SGT H2S er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af den giftige gasart SVOVLBRINTE. Instrumentet leveres i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT H2S

EAN 5706445679034

EL-NR 6398679037

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

995,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
SYSTRONIK CAPBs Module. m/bluetooth

 

"SYSTRONIK CAPBs module" er et probegreb med bluetooth, hvor i alle "SYSTRONIK CAPBs sens" kan monteres, én ad gangen. 

CAPBs sens udgør mere end 35 forskellige kvalitets måleprober, til måling på mange forskellige applikationer.

Den eller de målte eller loggede værdier aflæses via Smartphone eller et af SYSTRONIK's måleinstrumenter med bluetooth.

SYSTRONIK CAPBs module har på fronten multifarved LED til angivelse af probens forbindelsesstatus, samt indbygget audiotiv signalgiver. På bagsiden er SYSTRONIK module udstyret med tre magneter, hvormed håndtaget med probe, kan hænges på magnestiske overflader.

Læs mere

SYSTRONIK CAPBs Module. m/bluetooth

EAN 5706445570829

EL-NR 6398969608

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

999,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT O2

 

Senko SGT O2 er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af ILT, leveret i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT O2

EAN 5706445679041

EL-NR 6398679040

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.095,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Kimo/Sauermann TJ1000 Volt1S. Urør. Måleomr: 0...2150 mmH2O

Kimo TJ1000 Volt1S er et u-rørsmanometret til måling af differenstryk. TJ1000 Volt1S er urøret med det største måleområde fra Kimo.

Både u-røret og tilslutningsbøsningerne er beskytte af det praktiske ombuk af bagstykket.
Manometrene er forsynet med justerbar skala, til nulpunktsjustering.


Kimo TJ1000 Volt1S leveres inkl. blå væske, Volt1S, med en vægtfylde på 1,86 Kg/dm3.

Husk at bestille silikoneslange (Ø4x7mm).

Læs mere

Kimo/Sauermann TJ1000 Volt1S. Urør. Måleomr: 0...2150 mmH2O

EAN 5703534407905

EL-NR 8798333874

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.295,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
SYSTRONIK CAPBs sens CO30. CO-probe

SYSTRONIK CAPBs sens CO30, CAPBs probe til detektering af CO(kulilte) i atmosfærisk luft.

Måleproberne, SYSTRONIK CAPBs Sens, anvendes enten med SYSTRONIK "CAPBs device", hvor målte værdier aflæses direkte, eller med "CAPBs module" hvor der via Bluetooth, skabes forbindelse til enten Smartphone eller et af SYSTRONIK's måleinstrumenter med bluetooth, hvor den eller de målte/loggede værdier aflæses, eller gemmes for senere overførsel til PC.

Læs mere

SYSTRONIK CAPBs sens CO30. CO-probe

EAN 5706445571031

EL-NR 6398969815

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.375,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Clip SGD H2S

Crowcon Clip SGD single gasdetektor.

Crowcon Clip er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan der vælges mellem 3 forskellige celler, og dermed gasser der skal detekteres. Vælg mellem celler til detektering af Ilt(O2), Svovlbrinte(H2S) eller Kulilte/kulmonooxid(CO).

Crowcon Clip har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Crowcon Clip har indbygget selvtest funktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Crowcon Clip er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Crowcon Clip leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, 1 stk. flow cap, samt et kalibreringscertifikat.

Læs mere

Crowcon Clip SGD H2S

EAN 5706445590544

EL-NR 6398963251

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.395,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Clip SGD CO

Crowcon Clip SGD single gasdetektor.

Crowcon Clip SGD er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan der vælges mellem 3 forskellige celler, og dermed gasser der skal detekteres. Vælg mellem celler til detektering af Ilt(O2), Svovlbrinte(H2S) eller Kulilte/kulmonooxid(CO).

Crowcon Clip SGD har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Crowcon Clip har indbygget selvtest funktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Crowcon Clip er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Crowcon Clip SGD leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, 1 stk. flow cap, samt et kalibreringscertifikat.

Læs mere

Crowcon Clip SGD CO

EAN 5706445590551

EL-NR 6398963264

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.395,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Clip SGD O2

Crowcon Clip SGD er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan der vælges mellem 3 forskellige celler, og dermed gasser der skal detekteres. Vælg mellem celler til detektering af Ilt(O2), Svovlbrinte(H2S) eller Kulilte/kulmonooxid(CO).

Crowcon Clip SGD har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Crowcon Clip har indbygget selvtest funktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Crowcon Clip er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Crowcon Clip SGD leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, i stk. flow cap, samt et kalibreringscertifikat.

Læs mere

Crowcon Clip SGD O2

EAN 5706445590568

EL-NR 6398963277

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.530,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
SYSTRONIK FlowTemp M, målebæger

 

SYSTRONIK FlowTemp M.

Analogt målebægre til kontrol af om den afgivne effekt fra varmbrugsvandsproduktion, stemmer overens med den på mærkepladen oplyste effekt.
Med FlowTemp M måles flowet og temperaturen på det varme brugsvand, hvorefter vandets tilførte effekt kan beregnes, som er lig varmevekslerens afgivne effekt. (P = Flowet x ∆T x Vandets specifikke varmekapacitet).

Ønsker du automatisk beregning af effekten, kan vi anbefale SYSTRONIK FlowTemp ST. Se "Tilbehør" nederst på siden hér.

NB: Effekten kan kun kontrolleres på anlæg, hvor det varme vand produceres efter behov, altså uden varmtvandsbeholder.

Læs mere

SYSTRONIK FlowTemp M, målebæger

EAN 5703317472946

EL-NR 6398953481

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.775,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Sodpumpe RP 72 komplet sæt

Ny praktisk sodpumpe for nem kontrol af sodtallet. Pumpen er nu forsynet med 1 meter slange så det er nemmere at arbejde på steder, hvor pladsen er begrænset.

Dette sæt leveres komplet med 220mm sonde, rensebørste, konus, filtrer, olie, sodpapir (300 stk.) og sodskala.

Læs mere

Sodpumpe RP 72 komplet sæt

EAN 5703317473271

EL-NR 6398953805

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.875,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Elma TPG250 tæthedsprøver

Elma TPG250 er en ny, robust og meget driftsikker tæthedsprøver med ekstra pumpekapacitet.

Det specielt afdæmpede kapselmanometer med nuljustering, er beskyttet mod stød og slag af gummikappe. Instrumentet har indbygget filter som renser den indpumpede luft og er lækagesikret med mini-kugleventil og finjustering af tryk.

Elma TPG250 er et uundværligt instrument ved trykprøvning af bl.a. gasinstallationer og leveres komplet i slagfast kuffert inkl. ekstra slangestykke: Ø7/Ø10, 3 stk. slangsamlere og 1 stk. slangeklemme, samt kalibreringsbevis.
 

Læs mere

Elma TPG250 tæthedsprøver

EAN 5706445550043

EL-NR 6398953203

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.885,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Digitron DGS10 lækagedetektor til brandbare gasser

Digitron DGS10, gaslækagedetektor til detektering af de fleste brandbare gasser, men også "ikke-brandbare", samt giftige gasser(ej CO) kan detekteres med DGS10. Her kan nævnes dampe/gasser fra acetone, alkohol, ethanol, ammoniak, metan, butan, propan, flybrændstof, hydrogensulfat, lak/fortynder, opløsningsmidler, samt hydrogen og dermed også formiergas.

DGS10 har indstillelig følsomhed og er forsynet med sensoren på en praktisk og fleksibel arm, så der også kan søges efter utætheder i svært tilgængelige områder. Instrumentet har både visuel alarm og kraftig akustisk alarm, således at man også i støjfyldte miljøer kan høre alarmsignalerne.

Instrumentet er forsynet med en kraftig gummikappe, som giver en ekstra beskyttelse af detektoren. Instrumentet er ideelt til lækagesøgning på gas-installationer. Med DGS10 er det således meget enkelt, at kontrollere installationen for utætheder i den daglige service.

DGS10 gaslækagedetektor leveres komplet med gummikappe, batterier, samt manual.


VIGTIGT: Når DGS10 tændes gennemgår føleren en opvarmningsfase på af ca. 1 minuts varighed. Denne opvarmning bør udføres i friskluft, som beskrevet i manualen. Se "download" længere nede på siden.

ADVALSEL: MÅ IKKE ANVENDES TIL DETEKTERING AF CO.(kulilte)
Ligesom DGS10 heller ikke må anvendes som personbeskyttelse.

Læs mere

Digitron DGS10 lækagedetektor til brandbare gasser

EAN 5706445270248

EL-NR 6398732660

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.995,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
SYSTRONIK Lækagetestsæt, lavtryk(1 bar)

 

SYSTRONIK lavtryktest lækagesæt kan anvendes til trykmåling, som kan anvendes med differenstrykmanometre i S2600-, såvel som S4600ST-serien og endelig med én af de mange CAPBs prober til trykmåling. Anvendes lækagesættet med differenstrykmanometrene i S46xxST-serien kan de forskellige måleprogrammer med fordel anvendes, fx program til måling af tryktab. Anvendes S4601ST og S4610ST kan lækagens størrelse bestemmes, således får man resultatet udtrykt i l/h (liter/time).

Lækagesæt består af en 2-vejs(1 x DN2,7 kobling. 1 x Schrader ventil) afspærringsventil, konisk prøvestop 1/2" - 3/4" med DN5 prøvestuds, konisk prøvestop 3/4" - 5/4" med DN5 prøvestuds, pumpebold, 1m silikoneslange Ø7 x 3,1mm, 1m PA-slange med hhv. DN2.7 og DN5-kobling. Alt sammen leveret i en lækker lille alu. kuffert.

Læs mere

SYSTRONIK Lækagetestsæt, lavtryk(1 bar)

EAN 5706445570393

EL-NR 6398969200

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.995,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT SO2

 

Senko SGT SO2 er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af SVOVLDIOXID, leveret i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT SO2

EAN 5706445679089

EL-NR 6398679082

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.095,00 DKK Excl. moms

Læs mere