Pris filtre

Sortering

Opret ny liste
Gem
Elma Beagle MET

Elma Beagle MET er en mikroprocessorbaseret naturgas detektor til fastmontering i private boliger. Detektoren måler koncentrationen af metangas i den omgivende atmosfæriske luft og giver alarm, hvis koncentrationen overstiger 10% af LEL (LEL = nedre eksplosionsgrænse). Elma Beagle er et såkaldt Type-A apparat og har dermed relæudgang til on/off regulering(både til N.O og N.C), som ved alarm fx kan anvendes til at afbryde for tilførslen af gas eller aktivere udsugning.

Naturgas er en brandbar/eksplosiv gasart, som ved utilsigtet antændelse kan forvolde store skader eller sågar i yderste konsekvens død. Lækager kan opstå ved fejl på gasfyrede installationer eller rørledninger, hvorved gassen kan trænge ud i boligen.

På fronten af Elma Beagle er der tre dioder til statusindikering, grøn for "Drift", gul for "Fejl" og rød for "Alarm". Derudover er der en test-knap med hvilken instrumentet foretager en manuel funktionstest. Endelig er detektoren forsynet med et automatisk selvtest-program, som ved fejl vil tænde den gule diode på instrumentets front.

Ved alarm udsendes der ligeledes et akustisk signal. Alarmen skal afstilles manuelt også selv om gaskoncentrationen er faldet til under grænseværdien.

Elma Beagle MET er godkendt i forhold til EN 50174-1(2009) og opfylder dermed de Europæiske sikkerhedskrav der stilles til fastmonteret elektrisk udstyr, til overvågning af installationer til kontinuerlig drift, der anvender en brandbare gasart som brændsel. Øvrige godkendelser for Elma Beagle MET: EN 50270(2006) og EN 60335-1(2002).

Instrumentet leveres inkl. 230V strømforsyning, samt betjenings og installationsvejledning.

BEMÆRK: Da metan er en let gasart, anbefales det at instrumentet ophænges, så sensoren sidder i en højde på 30cm under loft.

Læs mere

Elma Beagle MET

EAN 5706445960033

EL-NR 6398967037

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

625,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Elma Beagle LPG (flaskegas)

Elma Beagle LPG er en mikroprocessorbaseret flaskegas detektor til fastmontering i private boliger. Detektoren måler koncentrationen af flaskegas i den omgivende atmosfærsike luft og giver alarm, hvis koncentrationen overstiger 10% af LEL (LEL = nedre eksplosionsgrænse). Elma Beagle er et såkaldt Type-A apparat og har dermed relæudgang til on/off regulering(både til N.O og N.C), som ved alarm fx kan anvendes til at afbryde for tilførslen af gas eller aktivere udsugning.

Flaskegas er en brandbar/eksplosiv gasart, som ved utilsigtet antændelse kan forvolde store skader eller sågar i yderste konsekvens død. Lækager kan opstå ved fejl på gasfyrede installationer eller rørledninger, hvorved gassen kan trænge ud i boligen.

På fronten af Elma Beagle er der tre dioder til statusindikering, grøn for "Drift", gul for "Fejl" og rød for "Alarm". Derudover er der en test-knap med hvilken instrumentet foretager en manuel funktionstest. Endelig er detektoren forsynet med et automatisk selvtest-program, som ved fejl vil tænde den gule diode på instrumentets front.

Ved alarm udsendes der ligeledes et akustisk signal. Alarmen skal afstilles manuelt også selv om gaskoncentrationen er faldet til under grænseværdien.

Elma Beagle LPG er godkendt i forhold til EN 50174-1(2009) og opfylder dermed de Europæiske sikkerhedskrav der stilles til fastmonteret elektrisk udstyr, til overvågning af installationer til kontinuerlig drift, der anvender en brandbare gasart som brændsel. Øvrige godkendelser for Elma Beagle LPG: EN 50270(2006) og EN 60335-1(2002).

Instrumentet leveres inkl. skruer, ravplugs og en betjenings og installationsvejledning.

BEMÆRK: Da LPG(flaskegas) er en tung gasart anbefales det er instrumentet ophænges så sensoren sidder i en højde på 30cm over gulv.

Læs mere

Elma Beagle LPG (flaskegas)

EAN 5706445960040

EL-NR 6398967040

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

625,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Elma Beagle CO

Elma Beagle CO(kulilte) er en mikroprocessorbaseret detektor, godkendt til installation i private boliger. At beskytte sig mod kulilteforgiftning er mere kompliceret end med så mange andre giftige gasser, da der for kulilte ikke er fastsat en egentlig grænseværdi, hvorved detektoren blot skal alarmere, hvis denne værdi overskrides. I Europa skal kulilte detektorer være godkendt i henhold til EN50291, hvilket betyder at instrumentet kan simulere kroppens optagelse af CO over tid, en såkaldt TWA-måling (Time weighted Average).

CO er en giftig gasart der meget gerne binder sig til blodet røde blodlegemer, i stedet for ilt, og dermed kan forårsage kvælning ved længere tids eksponering. CO udvikles naturligt i forbindelse med ufuldstændige forbrændingsprocesser, og i særdeleshed fra gaskedler eller gasvandvarmere. Faren for forgiftning opstår, hvis dette kombineres med et utæt eller stoppet røggasaftræk, hvorved røggassen og dermed CO'en udledes i fyrrummet, med efterfølgende livsfare for mennesker og dyr. Da CO(kulilte) både er usynlig og lugtfri vil mennesker ikke opdage, hvis de eksponeres for CO. Det er derfor af afgørende betydning at fyrrum/kældre overvåges med en CO-detektor der kan udsende en alarm i tilfælde af et kulilteudslip. Da CO har omtrendt samme densitet som atmosfærisk luft, anbefales det at sensoren/instrumentet ophænges i en højde på 1,5m over gulv.

Elma Beagle er et såkaldt Type-A apparat og har dermed relæudgang til on/off regulering(både til N.O og N.C), som ved alarm fx kan anvendes til at afbryde for tilførslen af gas eller aktivere udsugning.

På fronten af Elma Beagle er der tre dioder til statusindikering, grøn for "drift", gul for "fejl" og rød for "alarm". Ved alarm udsendes der ligeledes et akustisk signal. Alarmen skal afstilles manuelt også selv om CO koncentrationen er faldet til under 30 ppm. Elma Beagle CO giver en akustisk og visuel indikering når det er tid for udskiftning af målecellen.

Instrumentet leveres inkl. skruer, ravplugs og en betjenings og installationsvejledning.Elma Beagle CO er godkendt jf. EN50291-1(2010). Normen der fastsætter gældende sikkerhedskrav der stilles til udstyr til overvågning af installationer, der utilsigtet kan udvikle CO.

BEMÆRK: Da kulilte(CO) har nogenlunde samme densitet som atmosfærisk luft anbefales det at instrumentet ophænges, så selve sensoren sidder i en højde på 1,5m over gulv.

Læs mere

Elma Beagle CO

EAN 5706445960002

EL-NR 6398967008

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

995,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT CO

Senko SGT CO er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af den giftige gasart KULILTE. Instrumentet leveres i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT CO

EAN 5706445679027

EL-NR 6398679024

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.025,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT H2S

 

Senko SGT H2S er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af den giftige gasart SVOVLBRINTE. Instrumentet leveres i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT H2S

EAN 5706445679034

EL-NR 6398679037

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.025,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT O2

 

Senko SGT O2 er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af ILT, leveret i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT O2

EAN 5706445679041

EL-NR 6398679040

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.130,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Clip SGD H2S

Crowcon Clip SGD single gasdetektor.

Crowcon Clip er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan der vælges mellem 3 forskellige celler, og dermed gasser der skal detekteres. Vælg mellem celler til detektering af Ilt(O2), Svovlbrinte(H2S) eller Kulilte/kulmonooxid(CO).

Crowcon Clip har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Crowcon Clip har indbygget selvtest funktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Crowcon Clip er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Crowcon Clip leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, 1 stk. flow cap, samt et kalibreringscertifikat.

Læs mere

Crowcon Clip SGD H2S

EAN 5706445590544

EL-NR 6398963251

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.440,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Clip SGD CO

Crowcon Clip SGD single gasdetektor.

Crowcon Clip SGD er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan der vælges mellem 3 forskellige celler, og dermed gasser der skal detekteres. Vælg mellem celler til detektering af Ilt(O2), Svovlbrinte(H2S) eller Kulilte/kulmonooxid(CO).

Crowcon Clip SGD har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Crowcon Clip har indbygget selvtest funktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Crowcon Clip er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Crowcon Clip SGD leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, 1 stk. flow cap, samt et kalibreringscertifikat.

Læs mere

Crowcon Clip SGD CO

EAN 5706445590551

EL-NR 6398963264

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.445,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Clip SGD O2

Crowcon Clip SGD er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan der vælges mellem 3 forskellige celler, og dermed gasser der skal detekteres. Vælg mellem celler til detektering af Ilt(O2), Svovlbrinte(H2S) eller Kulilte/kulmonooxid(CO).

Crowcon Clip SGD har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Crowcon Clip har indbygget selvtest funktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Crowcon Clip er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Crowcon Clip SGD leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, i stk. flow cap, samt et kalibreringscertifikat.

Læs mere

Crowcon Clip SGD O2

EAN 5706445590568

EL-NR 6398963277

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

1.580,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT SO2

 

Senko SGT SO2 er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af SVOVLDIOXID, leveret i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT SO2

EAN 5706445679089

EL-NR 6398679082

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.165,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT H2

 

Senko SGT H2 er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af HYDROGEN, leveret i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT H2

EAN 5706445679072

EL-NR 6398679079

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.245,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Gasman O2

Crowcon Gasman O2(Ilt).

Crowcon Gasman® er en handy singlegasdetektor, som anvendes til personbeskyttelse, hvor dette kan gøres via detektering af bare én enkelt gasart. Dette kunne fx være i forbindelse med arbejde i lukkede rum, rum hvor der opbevares/distribueres gas, ingeniør gange mv. Altså hvor der er fare for enten eksplosion, forgiftning eller iltfortrængning.

Der er ved bestillingen af Crowcon Gasman mulighed for at vælge 1 ud af mere end 20 forskellige måleceller, afhængig af den gas man ønsker at beskytte sig mod. Med målecellen til detektering af brændfarlige gasser(kulbrinter) kan der detekteres flere forskellige brandbare gasser.

Størrelsen bevirker, at den er nem at have hængende i bæltet eller i kanten af en lomme. Betjeningen af detektoren sker via én knap. I displayet vises den aktuelle gas koncentration, og med funktionstasten kan man vælge at få vist peek værdier, events, kalibreringsvarsler samt celle og batteri status.
Der er i Crowcon Gasman® mulighed for at indlægge to alarmgrænser. Ved detektering af giftige gasarter, er der også indlagt en tidsvægtet alarmgrænse(TWA). Ved alarm gives der både et akustisk, visuelt og et vibrationssignal.
Dataloggeren har en kapacitet på 900 timer m. 1 minuts interval og mere end 4800 event logninger samt real-time clock.

Til Crowcon Gasman® kan der leveres ekstraudstyr til administration af detektoren, herunder overføre opsamlede data til PC, nulstilling af detektoren eller konfigurering, som fx ændring af alarmgrænser. (se "tilbehør" længere nede på siden)

Crowcon Gasman® O2, leveres klar til brug, inkl. batteri og manual, og er godkendt jf. ATEX II 1G Ex ia IIC T4(-20°C≤Ta≤65°C.)

Læs mere

Crowcon Gasman O2

EAN 5706445590261

EL-NR 6398963044

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.795,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Gasman CO

Crowcon Gasman CO(Kulilte).

Crowcon Gasman® er en handy singlegasdetektor, som anvendes til personbeskyttelse, hvor dette kan gøres via detektering af bare én enkelt gasart. Dette kunne fx være i forbindelse med arbejde i lukkede rum, rum hvor der opbevares/distribueres gas, ingeniør gange mv. Altså hvor der er fare for enten eksplosion, forgiftning eller iltfortrængning.

Der er ved bestillingen af Crowcon Gasman mulighed for at vælge 1 ud af mere end 20 forskellige måleceller, afhængig af den gas man ønsker at beskytte sig mod. Med målecellen til detektering af brændfarlige gasser(kulbrinter) kan der detekteres flere forskellige brandbare gasser.

Størrelsen bevirker, at den er nem at have hængende i bæltet eller i kanten af en lomme. Betjeningen af detektoren sker via én knap. I displayet vises den aktuelle gas koncentration, og med funktionstasten kan man vælge at få vist peek værdier, events, kalibreringsvarsler samt celle og batteri status.
Der er i Crowcon Gasman® mulighed for at indlægge to alarmgrænser. Ved detektering af giftige gasarter, er der også indlagt en tidsvægtet alarmgrænse(TWA). Ved alarm gives der både et akustisk, visuelt og et vibrationssignal.
Dataloggeren har en kapacitet på 900 timer m. 1 minuts interval og mere end 4800 event logninger samt real-time clock.

Til Crowcon Gasman® kan der leveres ekstraudstyr til administration af detektoren, herunder overføre opsamlede data til PC, nulstilling af detektoren eller konfigurering, som fx ændring af alarmgrænser. (se "tilbehør" længere nede på siden)

Crowcon Gasman® CO, leveres klar til brug, inkl. batteri og manual, og er godkendt jf. ATEX II 1G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.)

Læs mere

Crowcon Gasman CO

EAN 5706445590278

EL-NR 6398963057

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.795,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Gasman CO, Genopladelig

Crowcon Gasman CO(Kulilte).

Crowcon Gasman® er en handy singlegasdetektor, som anvendes til personbeskyttelse, hvor dette kan gøres via detektering af bare én enkelt gasart. Dette kunne fx være i forbindelse med arbejde i lukkede rum, rum hvor der opbevares/distribueres gas, ingeniør gange mv. Altså hvor der er fare for enten eksplosion, forgiftning eller iltfortrængning.

Der er ved bestillingen af Crowcon Gasman mulighed for at vælge 1 ud af mere end 20 forskellige måleceller, afhængig af den gas man ønsker at beskytte sig mod. Med målecellen til detektering af brændfarlige gasser(kulbrinter) kan der detekteres flere forskellige brandbare gasser.

Størrelsen bevirker, at den er nem at have hængende i bæltet eller i kanten af en lomme. Betjeningen af detektoren sker via én knap. I displayet vises den aktuelle gas koncentration, og med funktionstasten kan man vælge at få vist peek værdier, events, kalibreringsvarsler samt celle og batteri status.
Der er i Crowcon Gasman® mulighed for at indlægge to alarmgrænser. Ved detektering af giftige gasarter, er der også indlagt en tidsvægtet alarmgrænse(TWA). Ved alarm gives der både et akustisk, visuelt og et vibrationssignal.
Dataloggeren har en kapacitet på 900 timer m. 1 minuts interval og mere end 4800 event logninger samt real-time clock.

Til Crowcon Gasman® kan der leveres ekstraudstyr til administration af detektoren, herunder overføre opsamlede data til PC, nulstilling af detektoren eller konfigurering, som fx ændring af alarmgrænser. (se "tilbehør" længere nede på siden)

Crowcon Gasman® CO, inkl. genopladeligt batteri og manual, og er godkendt jf. ATEX II 1G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.)

Strømforsyning bør tilkøbes. Se "tilbehør" længere nede på siden.

Læs mere

Crowcon Gasman CO, Genopladelig

EAN 5706445590285

EL-NR 6398963060

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.795,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Gasman H2S, Genopladelig

Crowcon Gasman H2S(Svovlbrinte).

Crowcon Gasman® er en handy singlegasdetektor, som anvendes til personbeskyttelse, hvor dette kan gøres via detektering af bare én enkelt gasart. Dette kunne fx være i forbindelse med arbejde i lukkede rum, rum hvor der opbevares/distribueres gas, ingeniør gange mv. Altså hvor der er fare for enten eksplosion, forgiftning eller iltfortrængning.

Der er ved bestillingen af Crowcon Gasman mulighed for at vælge 1 ud af mere end 20 forskellige måleceller, afhængig af den gas man ønsker at beskytte sig mod. Med målecellen til detektering af brændfarlige gasser(kulbrinter) kan der detekteres flere forskellige brandbare gasser.

Størrelsen bevirker, at den er nem at have hængende i bæltet eller i kanten af en lomme. Betjeningen af detektoren sker via én knap. I displayet vises den aktuelle gas koncentration, og med funktionstasten kan man vælge at få vist peek værdier, events, kalibreringsvarsler samt celle og batteri status.
Der er i Crowcon Gasman® mulighed for at indlægge to alarmgrænser. Ved detektering af giftige gasarter, er der også indlagt en tidsvægtet alarmgrænse(TWA). Ved alarm gives der både et akustisk, visuelt og et vibrationssignal.
Dataloggeren har en kapacitet på 900 timer m. 1 minuts interval og mere end 4800 event logninger samt real-time clock.

Til Crowcon Gasman® kan der leveres ekstraudstyr til administration af detektoren, herunder overføre opsamlede data til PC, nulstilling af detektoren eller konfigurering, som fx ændring af alarmgrænser. (se "tilbehør" længere nede på siden)

Crowcon Gasman® CO, inkl. genopladeligt batteri og manual, og er godkendt jf. ATEX II 1G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.)

Strømforsyning bør tilkøbes. Se "tilbehør" længere nede på siden.

Læs mere

Crowcon Gasman H2S, Genopladelig

EAN 5706445590315

EL-NR 6398963099

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.795,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko SGT NH3

 

Senko SGT NH3 er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af den giftige gasart AMMONIAK. Instrumentet leveres i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

Senko SGT kan konfigureres med én blandt de 7 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod. Med Senko SGT er du garanteret 2 års levetid på både målecelle og batteri, hvorefter instrumentet bortskaffes.

Senko SGT har tydeligt display som viser den aktuelle værdier af den målte gas, resterende levetid på cellen, samt batteri status. Senko SGT har indbygget selvtestfunktion der aktiveres når instrumentet tændes, eller hver 20. time, eller når brugeren måtte ønske det. Senko SGT er designet til at modstå de hårdeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til brug inkl. manual på CD-rom, kalibreringsadaptor, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko SGT NH3

EAN 5706445679058

EL-NR 6398679053

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.860,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Gasman O2, Genopladelig

Crowcon Gasman O2(Ilt).

Crowcon Gasman® er en handy singlegasdetektor, som anvendes til personbeskyttelse, hvor dette kan gøres via detektering af bare én enkelt gasart. Dette kunne fx være i forbindelse med arbejde i lukkede rum, rum hvor der opbevares/distribueres gas, ingeniør gange mv. Altså hvor der er fare for enten eksplosion, forgiftning eller iltfortrængning.

Der er ved bestillingen af Crowcon Gasman mulighed for at vælge 1 ud af mere end 20 forskellige måleceller, afhængig af den gas man ønsker at beskytte sig mod. Med målecellen til detektering af brændfarlige gasser(kulbrinter) kan der detekteres flere forskellige brandbare gasser.

Størrelsen bevirker, at den er nem at have hængende i bæltet eller i kanten af en lomme. Betjeningen af detektoren sker via én knap. I displayet vises den aktuelle gaskoncentration, og med funktionstasten kan man vælge at få vist peek værdier, events, kalibreringsvarsler samt celle og batteri status.
Der er i Crowcon Gasman® mulighed for at indlægge to alarmgrænser. Ved detektering af giftige gasarter, er der også indlagt en tidsvægtet alarmgrænse(TWA). Ved alarm gives der både et akustisk, visuelt og et vibrationssignal.
Dataloggeren har en kapacitet på 900 timer m. 1 minuts interval og mere end 4800 event logninger samt real-time clock.

Til Crowcon Gasman® kan der leveres ekstraudstyr til administration af detektoren, herunder overføre opsamlede data til PC, nulstilling af detektoren eller konfigurering, som fx ændring af alarmgrænser. (se "tilbehør"længere nede på siden)

Crowcon Gasman® O2, leveres klar til brug, inkl. batteri og manual, og er godkendt jf. ATEX II 1G Ex ia IIC T4(-20°C≤Ta≤65°C.)

Strømforsyning bør tilkøbes. Se "tilbehør" længere nede på siden.

Læs mere

Crowcon Gasman O2, Genopladelig

EAN 5706445590520

EL-NR 6398963138

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.895,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Gasman C5H12, Genopladelig

 

Crowcon Gasman C5H12 er en singlegasdetektor, udstyret med en LEL-målecelle til detektering af brændbare gasarter.

Målecellen er kalibreret til Pentan(C5H12), men har krydsfølsomhed til andre kulbrinter(CxHy) og brændbare gasser, dog med en vis misvisning, hvorfor man ikke kan regne med den numeriske værdi, vist i displayet, ved detektering af andre brandbare gasser end Pentan. Målecellen er endvidere uden filter, hvorved den tillader passage af større og mere komplekse kulbrinteforbindelser, som fx dampe afgivet fra Benzin.

Da målecellens følsomhed er den samme for Pentan, som for Benzin, anbefaler vi også denne detektor til beskyttelse mod Benzin dampe.

 

Crowcon Gasman generelt:

Crowcon Gasman® er en handy singlegasdetektor, som anvendes til personbeskyttelse, hvor dette kan gøres ved detektering af bare én enkelt gasart. Dette kunne fx være i forbindelse med arbejde i lukkede rum, rum hvor der opbevares/distribueres gas, ingeniørgange mv. Altså hvor der er fare for enten eksplosion, forgiftning eller iltfortrængning.

Der er ved bestillingen af Crowcon Gasman mulighed for at vælge 1 ud af mere end 20 forskellige måleceller, afhængig af den gasart man ønsker at beskytte sig mod.

Størrelsen bevirker, at den er nem at have hængende i bæltet eller i kanten af en brystlomme. Betjeningen af detektoren sker via én knap. I displayet vises den aktuelle koncentration af den pågældende gasart, og med funktionstasten kan man vælge at få vist peak værdier, events, kalibreringsvarsler samt celle og batteri status.

Der er i Crowcon Gasman® mulighed for at indlægge to alarmgrænser. Ved detektering af giftige gasarter, er der endvidere indlagt en tidsvægtet alarmgrænse(TWA). Ved alarm gives der både et akustisk, visuelt og et vibrationssignal.

Dataloggeren har en kapacitet på 900 timer m. 1 minuts interval og mere end 4800 event logninger, som alle stemples med tid og dato.

Til Crowcon Gasman® kan der leveres tilbehør, dels til administration af detektoren, herunder overføre loggede data og events til PC, nulstilling af detektoren eller konfigurering, som fx ændring af alarmgrænser. Der findes også udstyr til bump-test af instrumentet, som anbefales inden daglig brug (se "tilbehør" længere nede på siden hér)

Gasman er godkendt jf. ATEX II 2G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.)

 

Crowcon Gasman® C5H12(Pentan) leveres inkl. flow cap, manual og kalibreringscertifikat.

Strømforsyning bør tilkøbes. Se "tilbehør" længere nede på siden.

Læs mere

Crowcon Gasman C5H12, Genopladelig

EAN 5706445590575

EL-NR 6398963332

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

3.095,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon T4, 2 gas: O2+CH4, Zone 1

Crowcon T4 er den nyeste bærbare multigasdetektor fra Crowcon til anvendelse i forbindelse med personbeskyttelse. Detektoren kan konfigureres fra 2 og op til i alt 4 måleceller. De tilgængelige måleceller til T4 kan anvendes til detektering af følgende 4 gasarter: ilt(O2), kulilte(CO), svovlbrinte(H2S) samt brændbare gasarter(LEL).

Crowcon T4 byder på flere sikkerhedsfunktioner, kendte såvel som nye. Af de i forvejen kendte funktioner kan nævnes +ve Safety™, Crowcon simple grøn/rød farvediode der ved blot et blik på detektoren, bekræfter dens funktionelle status, uden at displayet behøves aflæst. Af nye sikkerhedsfunktioner kan bl.a. nævnes ”TWA resume” (Time Weighted Average - resume), som sikre at TWA-loggen ikke nulstilles i fx frokostpausen, eller under andre omstændigheder, hvor detektoren slukkes, med efterfølgende fare for at brugeren udsættes for overeksponering af gifte gasarter. Derudover er Crowcon T4 udstyret med datalogger med en kapacitet på 45.000 logninger, der via den gratis software, samt et USB-kommunikation modul(tilbehør) gør det mulig at udlæse dataloggen og dermed se, hvor stor en gaskoncentration de enkelte celler har målt, i den loggede periode.

Crowcon har til T4 desuden udviklet en ny beskyttelsesplade, som let og hurtigt klikkes på detektorens forside, hvorefter cellerne er ekstra beskyttet, hvis instrumentet skal anvendes i de mest krævende områder. Af yderligere forbedring kan nævnes at Crowcon T4 nu er stærkere end nogensinde, og kan nu modstå frit fald fra en højde af 4 m, direkte ned på et fast underlag. Batteriet er med forlænget levetid og levere nu 18 timer standby, mellem to opladninger. Betjeningen af Crowcon T4 foregår let og intuitivt via instrumentets ene trykknap, som uden problemer kan betjenes, også selv om der bæres handsker.

Crowcon T4 leveres inkl. Bump/Kalibreringsplade og kalibreringscertifikat.

Batterilader sælges som tilbehør. Se "tilbehør" længere nede på siden.

Læs mere

Crowcon T4, 2 gas: O2+CH4, Zone 1

EAN 5706445590636

EL-NR 6398963390

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

3.395,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Senko MGT. CH4-H2S-CO-O2

 

Senko MGT er en bærbar multigasdetektor til anvendelse i forbindelse med personbeskyttelse ved arbejde i kloak eller i forbindelse med spildevand mv. Detektoren er konfigureret med 3 måleceller som anvendes til detektering af følgende 4 gasarter: ilt(O2), kulilte(CO), svovlbrinte(H2S) samt brændbare gasarter. Cellen til detektering af brændbare gasarter er kalibreret til Metan, men detektere også øvrige kulbrinter(CxHy).

Senko MGT vil alarmere brugeren ved brug af akustisk alarm, blink, samt viberator, såfremt den konfigurerede alarmgrænse(erne) overskrides, for en eller flere af de aktuelle gasarter. For de to gifte gasarter vedkomende er der endvidere en korttids, samt en langtidsalarmgrænse, de såkaldte STEL og TWA, som hvis overskrides, ligeledes vil bringe detektoren i alarmstatus. Senko MGT er endvidere udstyret med hukommelse, hvor i detektoren automatisk gemmer information om de senste 30 bump tests, events eller kalibreringer.

Blandt det tilgængelige tilbehør til Senko MGT er der bl.a.et IR-link der kan anvendes til konfiguration af MGT, herunder ændring af alarmgrænser, kalibreringsinfo, sprog mv.

Instrumentet er godkendt i følge ATEX: Ex ia IIC T4 Ga.

Senko MGT leveres inkl. kalibreringsadaptor, batterilader, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

Senko MGT. CH4-H2S-CO-O2

EAN 5706445679003

EL-NR 6398679008

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

3.595,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon T4, 3 gas: O2+CH4+H2S, Zone 1

Crowcon T4 er den nyeste bærbare multigasdetektor fra Crowcon til anvendelse i forbindelse med personbeskyttelse. Detektoren kan konfigureres fra 2 og op til i alt 4 måleceller. De tilgængelige måleceller til T4 kan anvendes til detektering af følgende 4 gasarter: ilt(O2), kulilte(CO), svovlbrinte(H2S) samt brændbare gasarter(LEL).

Crowcon T4 byder på flere sikkerhedsfunktioner, kendte såvel som nye. Af de i forvejen kendte funktioner kan nævnes +ve Safety™, Crowcon simple grøn/rød farvediode der ved blot et blik på detektoren, bekræfter dens funktionelle status, uden at displayet behøves aflæst. Af nye sikkerhedsfunktioner kan bl.a. nævnes ”TWA resume” (Time Weighted Average - resume), som sikre at TWA-loggen ikke nulstilles i fx frokostpausen, eller under andre omstændigheder, hvor detektoren slukkes, med efterfølgende fare for at brugeren udsættes for overeksponering af gifte gasarter. Derudover er Crowcon T4 udstyret med datalogger med en kapacitet på 45.000 logninger, der via den gratis software, samt et USB-kommunikation modul(tilbehør) gør det mulig at udlæse dataloggen og dermed se, hvor stor en gaskoncentration de enkelte celler har målt, i den loggede periode.

Crowcon har til T4 desuden udviklet en ny beskyttelsesplade, som let og hurtigt klikkes på detektorens forside, hvorefter cellerne er ekstra beskyttet, hvis instrumentet skal anvendes i de mest krævende områder. Af yderligere forbedring kan nævnes at Crowcon T4 nu er stærkere end nogensinde, og kan nu modstå frit fald fra en højde af 4 m, direkte ned på et fast underlag. Batteriet er med forlænget levetid og levere nu 18 timer standby, mellem to opladninger. Betjeningen af Crowcon T4 foregår let og intuitivt via instrumentets ene trykknap, som uden problemer kan betjenes, også selv om der bæres handsker.

Crowcon T4 leveres inkl. Bump/Kalibreringsplade og kalibreringscertifikat.

Batterilader sælges som tilbehør. Se "tilbehør" længere nede på siden.

Læs mere

Crowcon T4, 3 gas: O2+CH4+H2S, Zone 1

EAN 5706445590704

EL-NR 6398963468

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

4.025,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon T4, 3 gas: O2+CH4+CO, Zone 1

Crowcon T4 er den nyeste bærbare multigasdetektor fra Crowcon til anvendelse i forbindelse med personbeskyttelse. Detektoren kan konfigureres fra 2 og op til i alt 4 måleceller. De tilgængelige måleceller til T4 kan anvendes til detektering af følgende 4 gasarter: ilt(O2), kulilte(CO), svovlbrinte(H2S) samt brændbare gasarter(LEL).

Crowcon T4 byder på flere sikkerhedsfunktioner, kendte såvel som nye. Af de i forvejen kendte funktioner kan nævnes +ve Safety™, Crowcon simple grøn/rød farvediode der ved blot et blik på detektoren, bekræfter dens funktionelle status, uden at displayet behøves aflæst. Af nye sikkerhedsfunktioner kan bl.a. nævnes ”TWA resume” (Time Weighted Average - resume), som sikre at TWA-loggen ikke nulstilles i fx frokostpausen, eller under andre omstændigheder, hvor detektoren slukkes, med efterfølgende fare for at brugeren udsættes for overeksponering af gifte gasarter. Derudover er Crowcon T4 udstyret med datalogger med en kapacitet på 45.000 logninger, der via den gratis software, samt et USB-kommunikation modul(tilbehør) gør det mulig at udlæse dataloggen og dermed se, hvor stor en gaskoncentration de enkelte celler har målt, i den loggede periode.

Crowcon har til T4 desuden udviklet en ny beskyttelsesplade, som let og hurtigt klikkes på detektorens forside, hvorefter cellerne er ekstra beskyttet, hvis instrumentet skal anvendes i de mest krævende områder. Af yderligere forbedring kan nævnes at Crowcon T4 nu er stærkere end nogensinde, og kan nu modstå frit fald fra en højde af 4 m, direkte ned på et fast underlag. Batteriet er med forlænget levetid og levere nu 18 timer standby, mellem to opladninger. Betjeningen af Crowcon T4 foregår let og intuitivt via instrumentets ene trykknap, som uden problemer kan betjenes, også selv om der bæres handsker.

Crowcon T4 leveres inkl. Bump/Kalibreringsplade og kalibreringscertifikat.

Batterilader sælges som tilbehør. Se "tilbehør" længere nede på siden.

Læs mere

Crowcon T4, 3 gas: O2+CH4+CO, Zone 1

EAN 5706445590643

EL-NR 6398963400

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

4.115,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon Gasman SO2, Genopladelig

Crowcon Gasman SO2(Svovldioxid).

Crowcon Gasman® er en handy singlegasdetektor, som anvendes til personbeskyttelse, hvor dette kan gøres via detektering af bare én enkelt gasart. Dette kunne fx være i forbindelse med arbejde i lukkede rum, rum hvor der opbevares/distribueres gas, ingeniør gange mv. Altså hvor der er fare for enten eksplosion, forgiftning eller iltfortrængning.

Der er ved bestillingen af Crowcon Gasman mulighed for at vælge 1 ud af mere end 20 forskellige måleceller, afhængig af den gas man ønsker at beskytte sig mod. Med målecellen til detektering af brændfarlige gasser(kulbrinter) kan der detekteres flere forskellige brandbare gasser.

Størrelsen bevirker, at den er nem at have hængende i bæltet eller i kanten af en lomme. Betjeningen af detektoren sker via én knap. I displayet vises den aktuelle gas koncentration, og med funktionstasten kan man vælge at få vist peek værdier, events, kalibreringsvarsler samt celle og batteri status.
Der er i Crowcon Gasman® mulighed for at indlægge to alarmgrænser. Ved detektering af giftige gasarter, er der også indlagt en tidsvægtet alarmgrænse(TWA). Ved alarm gives der både et akustisk, visuelt og et vibrationssignal.
Dataloggeren har en kapacitet på 900 timer m. 1 minuts interval og mere end 4800 event logninger samt real-time clock.

Til Crowcon Gasman® kan der leveres ekstraudstyr til administration af detektoren, herunder overføre opsamlede data til PC, nulstilling af detektoren eller konfigurering, som fx ændring af alarmgrænser. (se "tilbehør" længere nede på siden)

Crowcon Gasman® SO2, inkl. genopladeligt batteri og manual, og er godkendt jf. ATEX II 1G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.)

Strømforsyning bør tilkøbes. Se "tilbehør" længere nede på siden.

Læs mere

Crowcon Gasman SO2, Genopladelig

EAN 5706445590216

EL-NR 6398963484

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

4.125,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Crowcon T4, 4 gas: O2+CH4+CO+H2S, Zone 1

Crowcon T4 er den nyeste bærbare multigasdetektor fra Crowcon til anvendelse i forbindelse med personbeskyttelse. Detektoren kan konfigureres fra 2 og op til i alt 4 måleceller. De tilgængelige måleceller til T4 kan anvendes til detektering af følgende 4 gasarter: ilt(O2), kulilte(CO), svovlbrinte(H2S) samt brændbare gasarter(LEL).

Crowcon T4 byder på flere sikkerhedsfunktioner, kendte såvel som nye. Af de i forvejen kendte funktioner kan nævnes +ve Safety™, Crowcon simple grøn/rød farvediode der ved blot et blik på detektoren, bekræfter dens funktionelle status, uden at displayet behøves aflæst. Af nye sikkerhedsfunktioner kan bl.a. nævnes ”TWA resume” (Time Weighted Average - resume), som sikre at TWA-loggen ikke nulstilles i fx frokostpausen, eller under andre omstændigheder, hvor detektoren slukkes, med efterfølgende fare for at brugeren udsættes for overeksponering af gifte gasarter. Derudover er Crowcon T4 udstyret med datalogger med en kapacitet på 45.000 logninger, der via den gratis software, samt et USB-kommunikation modul(tilbehør) gør det mulig at udlæse dataloggen og dermed se, hvor stor en gaskoncentration de enkelte celler har målt, i den loggede periode.

Crowcon har til T4 desuden udviklet en ny beskyttelsesplade, som let og hurtigt klikkes på detektorens forside, hvorefter cellerne er ekstra beskyttet, hvis instrumentet skal anvendes i de mest krævende områder. Af yderligere forbedring kan nævnes at Crowcon T4 nu er stærkere end nogensinde, og kan nu modstå frit fald fra en højde af 4 m, direkte ned på et fast underlag. Batteriet er med forlænget levetid og levere nu 18 timer standby, mellem to opladninger. Betjeningen af Crowcon T4 foregår let og intuitivt via instrumentets ene trykknap, som uden problemer kan betjenes, også selv om der bæres handsker.

Crowcon T4 leveres inkl. Bump/Kalibreringsplade og kalibreringscertifikat.

Batterilader sælges som tilbehør. Se "tilbehør" længere nede på siden.

Læs mere

Crowcon T4, 4 gas: O2+CH4+CO+H2S, Zone 1

EAN 5706445590650

EL-NR 6398963413

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

4.625,00 DKK Excl. moms

Læs mere