Produkter

Filter

Produktgrupper

Pris filtre

Brand

Sortering

Opret ny liste
Gem
Målekrog
Målekrog til måling af differenstryk, over emfang og andre udsugningsarmature.
Læs mere

Målekrog

EAN 5706445560035

EL-NR 6398950510

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

380,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Swema multipoint software

Swema Multipoint pc-program er udviklet til logning af måledata fra forskellige prober. Swema Multipoint har tre separate vinduer : et for opsætning og lagring af data i filer , et for præsentation af data i online- grafer og et ISO7730 -vindue.

Instrumentering.

PC-programmet indsamler og gemmer data fra op til seks Swema måleinstrumenter og to HygroClip2 .
Swema instrumenter kan være enhver kombination af Swema 03, 03+, 05 og 3000 med enhver føler. Programmet præsenterer data i levende grafer . Hver føler måling gemmes i en enkelt fil, der kan åbnes i Excel. Forbindelsen er med USB-kabler . En speciel udgave af programmet kan leveres til brug af RS485 kabler til Swema 03, 03+ og 05.
 

ISO7730 målinger

For ISO7730 setup indsamler Swema Multipoint PC programmet, data fra de tre følere :
Swema 03 - lufthastighed og temperatur. 
Swema 05 - Black globe temperatur
HC2- S - luftfugtighed og temperatur

I Swema Multipoint windows softwaren vises online grafiske præsentationer af PMV -og PPD. Ved at indtaste aktivitetsniveau(MET) og beklædning isolering niveau(CLO) beregnes PMV og PPD.

Parametre som måles/beregnes i Swema Multipoint :
PMV
PPD
DR
Mixing ratio
Dew Punkt
Wet Bulb Globe Temperatur
Operative temperatur

Læs mere

Swema multipoint software

EAN 5706445560493

EL-NR 6398949958

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

2.125,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem

Måleblænde: 1-4 l/s. Swema Kanal Test

EAN 5706445560653

EL-NR 6398953151

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

3.175,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Swema HC2A-S. Digital fugtprobe inkl. 2m USB-kabel

Swema HC2-S digital probe til bestemmelse af den relative luftfugtighed via PC.

For at proben kan anvendes med PC, kræver det installation af softwaren Swema MultiPoint, som findes under "Tilbehør" længere nede på siden her.

Proben leveres inkl. 2 m USB-kabel.

Læs mere

Swema HC2A-S. Digital fugtprobe inkl. 2m USB-kabel

EAN 5706445560509

EL-NR 6398949945

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

4.675,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
SwemaMan 7 Micromanometer
SwemaMan 7 er et robust micromanometer til brug i mange applikationer. Dette instrument kan med sin ekstremt gode opløsning bruges til enhver situation, hvor der er behov for at måle differenstryk. SwemaMan 7 kan naturligvis også omsætte differenstryk til lufthastigheder og volumenstrømme.

Ved måling af lufthastighed, eksempelvis i ventilationskanaler, anvendes et pitotrør. Kanaldimensionen, rund, firkantet eller arealet direkte, indtastes i instrumentet, og displayet indstilles til enheden l/s eller m3/h, og herefter er det bare at foretage sin måling. For at målingerne i kanalerne skal være præcise, er det i instrumentet muligt at indtaste en k2-faktor (kanalfaktor), der reducerer arealet i små ventilationskanaler iht. NVG (T22: 1998).

SwemaMan 7 kan gemme op til 300 noter i instrumentets hukommelse, som sider (fra 1 til 300). Alle målinger kan overføres til PC med det medfølgende USB-kabel, samt den gratis software Swema Terminal 3.

Instrumentet leveres komplet inkl. batterier, Type-K trådføler, USB-kabel, betjeningsmanual, samt kalibreringscertifikat.
Læs mere

SwemaMan 7 Micromanometer

EAN 5706445560004

EL-NR 6398950701

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

7.425,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
SwemaAir 5

SwemaAir 5 er et varmetrådsanemometer til måling af lufthastighed og flow. Instrumentet har indbygget barometer, der sammen med temperaturføleren i varmetrådsproben kompenserer for luftens skiftende densitet.

For at flowmålinger i kanaler bliver præcise, er det i instrumentet muligt at indtaste en K2-faktor (kanalfaktor), der kompensere for friktionsmodstanden langs kanalvæggen i ventilationskanaler, således at flowet reduceres iht. NVG (T22: 1998).

Arealet indtastes enten som diameter, højde x bredde, eller arealet indtastes direkte. Max- min- og middelværdi for hver måling vises på det baggrundsbelyste display. Instrumentet har et bredt anvendelsesområde, eksempelvis til måling af lufthastighed i kanaler, træk fra vinduer, hastighedsmåling over riste m.m.
I instrumentet kan vælges mellem m/s og fpm for hastighed. for flow kan vælges mellem l/s, m3/h og CFM.

Alle målinger kan gemmes i instruments hukommelse, og efterfølgende overføres til PC via den gratis software, Swema Terminal3.

SwemaAir 5 er det ideelle instrument til den professionelle ventilationsmontør, som ønsker et varmetrådsanemometer til de daglige indreguleringsopgaver.

SwemaAir 5 leveres komplet inkl. teleskopisk varmetrådsprobe, kalibreringscertifikat(0,1…12 m/s), USB-kabel og vejledning.

Læs mere

SwemaAir 5

EAN 5706445560066

EL-NR 6398950963

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

7.425,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Swema 05 Digital blackglobe inkl. 2m USB-kabel
Temperaturføler med høj frekvent USB-udgang til måling af black globe temperatur.

Swema-05 opfylder ISO 7726 krav ved anvendelse af ISO 7730 - Ergonomi af det termisk miljø.

Proben kan kobles direkte til PC med USB stik.
Læs mere

Swema 05 Digital blackglobe inkl. 2m USB-kabel

EAN 5706445560486

EL-NR 6398949961

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

8.385,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Swema 3000 u/probe

 

Swema 3000 – Basisudgaven med stort baggrundsbelyst LCD med 14 linjer, Bluetooth, datalogger, og mulighed for dataoverførsel til PC via USB. Alt sammen, og meget mere, muligt via betjening af instrumentets dansksprogede menuer.

Swema 3000 er et mikroprocessorbaseret multifunktionsinstrument, som primært anvendes med varmetråd(se tilbehør) i forbindelse med måling af lufthastighed og flow, typisk på ventilationsanlæg. Men med Swema 3000 og det store udvalg af prober der tilbydes, er mulighederne mange. Afhængig af den valgte probe kan Swema 3000 måle lufthastighed, flow, relativ luftfugtighed, også direkte i kanaler, temperaturer(overflade, væske, pulver eller indstik m.v.), strålevarme, samt retningsuafhængigt træk(draft).

Instrumentet er nemt at betjene og kendetegnet ved sin store nøjagtighed ved målinger af lufthastighed og flow. Måling af luftflow kan foretages ved at indtaste en given kanaldimension, enten rund eller firkantet, eller ved direkte indtastning af arealet op til 6,5 m². Flowmålingerne kan kompenseres med K-faktorer.

Swema 3000 har indbygget hukommelse, datalogger, samt en stribe måleprogrammer med mulighed for fastlæggelse af min-, max- samt gennemsnitsværdier. Gemte data kan overføres til PC, hvor på den gratis software "Swema Terminal 2" er installeret, via det medfølgende USB-kabel.

Swema 3000 har, som tidligere nævnt, indbygget Bluetooth og kan dermed også benyttes sammen med SwemaTwin, som gør det muligt at parre Swema 3000 med et andet instrument fra Swema, fx en anden Swema 3000/md/mdH+, SwemaMan 8 eller SwemaFlow 126Twin. Hvorved blot én enkelt person kan indregulere et ventilationsanlæg efter proportionalmetoden.

 

Instrumentet leveres inkl. batterier, betjeningsmanual, USB/mini-USB-kabel, 2 x holder til varmetråd.

Se "Tilbehør" længere nede på siden hér for at se det store udvalg af prober mm.

BEMÆRK: Den eksterne differenstrrykprobe(SWA10), tilbydes ikke længere separat til Swema 3000.

Læs mere

Swema 3000 u/probe

EAN 5706445560172

EL-NR 6398950523

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

10.295,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Swema 03. DIGITAL komfortprobe inkl. 2m USB-kabel

Swema 03 er en digital retningsuafhængig komfortprobe til måling af træk/komfort. Proben tilsluttes direkte til PC via USB og kræver derfor ikke et måleinstrument for at fungere. Dette giver bl.a. mulighed for at montere én eller flere prober i stativ (tilbehør) for eks. at måle trækgener i ankel-, knæ- og hovedhøjde, eller i forbindelse med måling på det termiske indeklima, også kendt som ISO7730.

Indeklimaet har indvirkning på både bygninger og mennesker. Et godt indeklima forlænger bygningers levetid, og giver mennesker trivsel og velvære. Et godt indeklima skabes med det rigtige luftskifte, uden at der derved opstår trækgener.

Definitionen på enheden for træk, DR (draught rate) er beregnet og beskrevet ihht. ISO7730 ud fra følgende parametre:

1. Luftens temperatur.
2. Luftens middelhastighed.
3. Turbulens ((standardafvigelsen / middelhastigheden) x 100)

DR = (34-t)•((v-0,05)v0,62)•(0,37•v•Tu+3,14)

ISO 7730 beskriver at træk, er uønsket lokal afkøling af kroppen, forårsaget af luftstrømme. Graden af træk kan udtrykkes i ”DraughtRating” , hvor DR angiver det antal personer, udtrykt i procent, som forventes at finde trækket generende. Hvis f.eks. DR er 15, så vil 15 personer ud af 100 finde indeklimaet ubehageligt og opfatte det som træk.

Swema 03-USB leveres inkl. kalibreringscertifikat og 2 meter USB-kabel.

For at proben kan aflæses via PC, kræver det installation af software. Proben kan aflæses via den gratis software "Swema Terminal 3", hvortil én probe kan tilsluttes og aflæses. Hvis der er behov for tilslutning af flere prober, eller ønske om angivelse af DR skal softwaren "Swema MultiPoint" anvendes. (se "tilbehør" længere nede på siden hér).

Læs mere

Swema 03. DIGITAL komfortprobe inkl. 2m USB-kabel

EAN 5706445560448

EL-NR 6398950989

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

11.135,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
SwemaMan 8 Micromanometer

SwemaMan 8 er et robust micromanometer til brug i mange applikationer. Instrument kan med sin ekstremt fine opløsning bruges hvor der er behov for præcis måling af mindre differenstryk. SwemaMan 8 kan ligeledes anvendes til måling af lufthastigheder og volumenstrømme.

Ved måling af lufthastighed, i eksempelvis ventilationskanaler, bruges et pitotrør. Kanaldimensionen, rund eller firkantet, indtastes i instrumentet og herefter er det bare at foretage sin måling. For at flowmålinger i kanaler bliver præcise, er det i instrumentet muligt at indtaste en K2-faktor (kanalfaktor) for den pågældende kanal, der kompensere for friktionsmodstanden langs kanalvæggen i ventilationskanaler, således at det målte flow reduceres iht. NVG (T22: 1998).

SwemaMan 8 har indvidere indbygget barometer, samt stik for type-K temperaturføler, hvorved målingerne foregår under 100% densitetskompensering.

SwemaMan 8 kan gemme op til 300 noter i instrumentets hukommelse, som sider (fra 1 til 300). Alle målinger kan overføres til PC med det medfølgende USB-kabel, samt den gratis software Swema Terminal 3.

Til indregulering via proportional metoden, kan SwemaMan 8 anvendes som reference instrument sammen med Swema 3000, via Bluetooth. Se SwemaTwin under "Tilbehør" længere nede på siden.

Instrumentet leveres komplet inkl. batterier, Type-K trådføler, USB-kabel, betjeningsmanual, samt kalibreringscertifikat.

Læs mere

SwemaMan 8 Micromanometer

EAN 5706445560103

EL-NR 6398950633

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

11.195,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Swema SWA 03. ANALOG komfortprobe, 0,05-3 m/s

Swema 03 er en retningsuafhængig komfortprobe til måling af træk.

Indeklimaet har indvirkning på både bygninger og mennesker. Et godt indeklima forlænger bygningers levetid, og giver mennesker velvære, sundhed og trivsel. Et godt indeklima skabes med den rigtige ventilation, uden at der derved opstår trækgener.

Internationalt Center for Indeklima og Energi på DTU, har opstillet en formel indeholdende en række parametre om træk, der tilsammen kan beregne en simuleret persons oplevelse af træk. Proben placeres ved måleobjektet og tidskonstant og måletid indstilles i Swema 3000, som herefter beregner både standardafvigelsen og trækfaktoren (DR%).

Definitionen på enheden for træk, DR (draught rating) der første gang publiceres i 1987 af Danmarks Tekniske Universitet . Indgående studier på en gruppe forsøgspersoner viste en sammenhæng mellem oplevelsen af træk og de tre følgende parametre:

1. Luftens temperatur.
2. Luftens middelhastighed.
3. Turbulens (standardafvigelsen / middelhastigheden x 100)

Det er mennesket, som er udgangspunktet for trækenheden, DR. Dette gør det enkelt at forklare. Hvis f.eks. DR er 15, så vil 15 personer ud af 100 finde det ubehageligt og opfatte det som træk.

I 1995 blev DR gjort til ISO standard. I ISO 7730: 1995 står der: Træk er uønsket lokal afkøling af kroppen, forårsaget af luftstrømme. Graden af træk kan udtrykkes i DR (draught rating). ”DraughtRating” er det antal personer, udtrykt i procent, som forventes at finde trækket generende.

Swema 03 anvendes sammen med Swema 3000(medfølger ikke) og leveres komplet i kuffert, inkl. kabel til Swema 3000, fod og kalibreringscertifikat.

Læs mere

Swema SWA 03. ANALOG komfortprobe, 0,05-3 m/s

EAN 5703317570116

EL-NR 6398950167

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

11.665,00 DKK Excl. moms

Læs mere
Opret ny liste
Gem
Swema 03+. DIGITAL komfortprobe med barometer

Swema 03+ er en digital og retningsuafhængig komfortprobe til måling af træk/komfort, samt atmosfæretryk. Proben kan sluttes direkte til en PC via USB og kræver derfor ikke et måleinstrument for at fungere. Dette giver ligeledes målighed for at montere én eller flere prober i stativ (tilbehør) for eks. at måle trækgener i henholdsvis ankel-, knæ- og hovedhøjde.

Indeklimaet har indvirkning på både bygninger og mennesker. Et godt indeklima forlænger bygningers levetid, og giver mennesker velvære og trivsel. Et godt indeklima skabes med den rigtige ventilation, uden at der derved opstår trækgener.

Definitionen på enheden for træk, DR (draught rating) er beregnet og beskrevet ihht. ISO 7730 ud fra følgende parametre:

1. Luftens temperatur.
2. Luftens middelhastighed.
3. Turbulens ((standardafvigelsen / middelhastigheden) x 100)

DR = (34-t)•(v-0,05) 0,62 (0,37•v•Tu+3,14)

ISO 7730 beskriver, at træk er uønsket lokal afkøling af kroppen, forårsaget af luftstrømme. Graden af træk kan udtrykkes i ”DraughtRating” , hvor DR er det antal personer, udtrykt i procent, som forventes at finde trækket generende. Hvis f.eks. DR er 15, så vil 15 personer ud af 100 finde indeklimaet ubehageligt og opfatte det som træk.


Swema 03+ leveres inkl. kalibreringscertifikat og 2 meter USB-kabel.

For at proben kan aflæses via PC, kræver det installation af software. Proben kan aflæses via den gratis software "Swema Terminal 3", hvortil én probe kan tilsluttes. Hvis der er behov for tilslutning af flere prober, eller ønske om angivelse af DR skal softwaren "Swema MultiPoint" anvendes. (se "tilbehør" længere nede på siden hér).

Læs mere

Swema 03+. DIGITAL komfortprobe med barometer

EAN 5706445560516

EL-NR 6398950879

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager igen

12.295,00 DKK Excl. moms

Læs mere