Opladningsinfrastruktur

Skræddersyede måleinstrumenter gør processen ved installation og dokumentation inden idriftsætning nemmere. Dette kan øge antallet af installerede ladestandere og understøtte brugen af elbiler samt bidrage til miljømålene.

Opladningsinfrastruktur (intro)

At reducere udledningen fra transportsektoren er en vigtig del af arbejdet med at reducere den globale opvarmning og at nå de klimamål, som Danmark og EU har fastlagt. Overgangen til elbiler er vigtig, da de udleder betydeligt mindre kuldioxid og skadelige partikler, men for at det kan lykkedes kræves der en velfungerende opladningsinfrastruktur, der opfylder behovene hos dem, der ejer elbiler. Elma Instruments har instrumenterne, der gør der nemmere og fremskynder processen af installationen af ladestandere.

Installation af ladestandere

Når man som privatperson ejer eller overvejer at købe en elbil, er tilgængeligheden af opladningsinfrastrukturen meget vigtig. Det betyder, at der skal være adgang til ladestandere på offentlige steder, arbejdspladser og derhjemme for at kunne oplade batterier tilstrækkeligt. Men når man installerer ladestandere er det vigtigt at tilpasse opladningshastigheden til formålet, således opladningen sker med den passende hastighed for parkeringsstedet. For eksempel kræver en bil, der parkeres natten over på et ikke-offentligt sted, ikke samme opladningshastighed som en bil, der parkeres i en time på et offentligt sted. Installation af ladestandere kan være kompliceret og der kræves derfor særlig autorisation. Elma Instruments tilbyder produkter, der kan lette installationsprocessen, såsom multimeter, strømkvalitetsanalyseudstyr og dokumentationssystemer inden driftsstart. En forenklet installationsproces kan føre til flere installeret ladestandere, hvilket fremmer brugen af elbiler og støtter arbejdet mod miljømålene.

Se vores ladestandere-testere her