Komfortmåling

Antal produkter: 17

Pris filtre

Brand

Sortering

Elma DT802D CO2 monitor/datalogger

Elma DT802D, CO2/Relativ Luftfugtighed/Temperatur-monitor måler indeklimaet og viser de målte værdier direkte i displayet, og kan endvidere logge værdierne over en tidsperiode, hvis periode afhænger at loggeintervalet (32.000 værdier). Monitoren er ideel til måling på skoler, institutioner, mødelokaler, kontorer osv.

Dårlig indeklima kan give ubehagelige gener som f.eks. hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Her kan man ved at måle koncentrationen af CO2, få en god indikation på, om belastningen i lokalet er passende i forhold til rumstørrelse og ventilation.

Monitoren kan ophænges på væg, eller blot placeres der, hvor man ønsker at måle/logge koncentrationen af kuldioxid(CO2), lufttemperatur og den relative luftfugtighed.

Monitoren evaluerer også den generelle status for indeklimaet, og viser om luftkvaliteten er 'god', 'normal' eller 'dårlig', dette med konfigurerbare grænser. Monitoren har display med mulighed for at tænde baggrundsbelysningen, samt mulighed for visning af max/min værdier. I displayet vises også aktuel tid og dato.

Monitoren har indbygget alarm, der giver et akutisk og et visuelt signal, sidstnævnte i form af en tændt, rød diode, når den konfigurerede grænseværdie overskrides.

Elma DT802D har desuden indbygget datalogger til registrering af luftkvaliteten over en periode, i valgfrie intervaller(2 sek – 12 timer). Med den medleverede software kan man konfigurere loggeren, og efter endt logning overføre og aflæse forløbet, og dermed se udviklingen over den loggede period.

Leveres inkl. 230V strømforsyning, manual, PC kabel og software.

Læs mere

Elma DT802D CO2 monitor/datalogger

EAN: 5706445840366

EL-NR: 6398206688

På lager Lav lagerbeholdning Ikke på lager
1.375,00 DKK

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 1.718,75 DKK

0
Tilføj til kurv

Opret ny liste
Gem
Kimo Kistock KCC320, Datalogger: CO2 m.m.

Kimo Kistock KCC320 er en helt ny datalogger, beregnet til måling/logning af CO2, atmosfære tryk, relativ luftfugtighed og lufttemperatur.

KCC320 er særligt velegnet til at dokumentere luftkvalitet i fx undervisningslokaler, hvor koncentrationen af CO2 har afgørende betydning for elevernes indlæringsevne.

I det store 2 linjede LCD vises den aktutelle måleværdi, samt status for alarm, memory og batteri. Den indbyggede alarmfunktion har to frit indstillelige alarmgrænser for hver af de 4 kanaler. Ved overskridelse af en af disse alarmgrænser, kan loggeren hvis det ønskes, give et visuelt signal på dennes front, i form af en tændt rød diode. Kimo KCC320 har derudover bluetooth der via App giver mulighed for at aflæse loggeren fra andre bluetooth-enheder, som fx smartphone eller tablet.

Logningsintervallet kan konfigureres fra hvert 15 sekund og op til hver 24 time. Dataloggeren har en stor intern hukommelse, med plads til 2.000.000 målinger.

Med den gratis software "KILOG LITE" er det mulig at konfigurere loggeren, gemme data, samt gennemføre simpel data behandling(kræver blot et mini-USB kabel, se evt. under tilbehør). KILOG LITE kan downloades gratis fra www.kimo.fr.
Med KILOG softwaren og det der medfølgende mini-USB kabel(se "tilbehør" længere nede på siden) kan alle loggede værdier hurtigt overføres til PC. Resultaterne kan præsenteres i tabelform eller som graf, ligesom de kan overføres til Excel eller udskrives direkte. Det er også muligt, at opsætte dataloggerne og udføre "Auto-Zero" via denne software. KILOG fås også i en CFR version, som overholder kravne i 21 CFR part 11, om datasikkerhed.

Det er også muligt med den håndholdte dataopsamling enhed KNT320, at hente op til 20.000.000 målinger fra forskellige dataloggere, for efterfølgende at overføre disse til PC. Dataloggerne kan monteres på væg eller blot lægges der, hvor målingen ønskes udført.

Leveres klar til brug inkl. vægbeslag med tyverisikring i form af en hængelås.

Læs mere

Kimo Kistock KCC320, Datalogger: CO2 m.m.

EAN: 5706445791576

EL-NR: 8798335115

På lager Lav lagerbeholdning Ikke på lager
3.975,00 DKK

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 4.968,75 DKK

0
Tilføj til kurv

Opret ny liste
Gem
Kimo HQ210P luftkvalitetsinstrument

KIMO HQ210P er et nyt lækkert luftkvalitetsinstrument til bestemmelse af temperatur, relativ luftfugtighed og CO2 i den omgivende luft.

Instrumentet anvendes til at dokumentere om der i klasseværelser, mødelokaler eller andre rum, foretages den nødvendige ventilation, for at holde CO2 niveauet passende lavt. Det kan ligeledes anvendes til vurdering af arbejdspladsforhold på steder hvor der kan opstå CO2 lækager, det kan være i restauranter, fødevareindustri og anden industri.

KIMO HQ210P giver mulighed for at måle og logge den relative luftfugtighed, samt koncentrationen af CO2. Den indbyggede datalogger har plads til 1000 datasæt, hver med 20.000 punkter, som efterfølgende kan overføres til PC via USB - for videre bearbejdelse.(Software bestilles separat).

Det er videnskabeligt bevist, at selv et relativt lavt indhold af den giftige luftart CO2 i den omgivende luft medføre koncentrationsbesvær. ved større koncentrationer opleves hovedpine, åndedrætsbesvær, bevidstløshed og i værste tilfælde død. Disse situationer kan undgås ved jævnlige tilsyn og målinger.

Instrumentet er forsynet med stort grafisk baggrundsbelyst display, med visning af flere parametre på samme tid.

Til Kimo HQ210 kan der tilsluttes en række forskellige Smart-Probes (bestilles separat), såsom probe til bestemmesle af CO niveauet, eller en probe til måling af træk(V˂5m/s) og trådløse PT100 temperaturprober for nøjagtig temperaturmåling. Der kan også isættes Smart-Modules med bl.a. 4 type-K temperaturindgange eller manometer til måling af absoluttryk/barometerstand. Alle kompatible prober og moduler findes under "tilbehør" under hvert produkt.

Kimo HQ210P leveres "klar til brug" i transportkuffert, inkl. kombineret SCOH112 probe til måling af relative luftfugtighed, temperatur og CO2, 2stk. universal probekabler, batteri, lader til hhv. 230V og USB, dataoverførselskabel, bærerem, kalibreringscertifikat og vejledning.

Læs mere

Kimo HQ210P luftkvalitetsinstrument

EAN: 5706445790142

EL-NR: 8798334569

På lager Lav lagerbeholdning Ikke på lager
5.995,00 DKK

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 7.493,75 DKK

0
Tilføj til kurv

Opret ny liste
Gem
Kimo TM210-U
Kimo TM210 er et digital multifunktionsinstrument med indbygget datalogger, primært til måling af diverse temperaturer, herunder bl.a. også bestemmelse af u-værdier, også kaldet varmetransmissionskoefficienten.

For at instrumentet kan beregne U-værdien skal der måles flere temperaturer på samme tid: indendørs lufttemperaturen og 3 overfladetemperaturer målt på indersiden af enten mur eller vindue, afhængig af hvilket materiale u-værdien skal bestemmes for. Alle disse temperaturer måles med det medfølgende MCU-modul. Derudover skal den udendørs lufttemperatur bestemmes. Dette gøres med den ligeledes medfølgende trådløse lufttemperaturprobe. På baggrund af de ovenfor nævnte målepunkter beregner TM210 U-værdien, opgivet som W/(m2K).

Til TM210 er det også muligt at tilslutte fx en ”Black Ball" probe, til bestemmelse af strålingstemperatur.
Herudover findes der et stort udvalg af både termo element og Pt100 følere, til bestemmelse af temperaturer i forskellige applikationer. (se tilbehør)

Det er muligt at måle og logge op til 6 temperaturer samtidigt (samtidig visning af 3 i display). Der er plads til at gemme op til 1000 datasæt, hver med op til 20.000 målepunkter i instrumentets interne hukommelse.


Sættet indeholder:

Kimo TM210 måleinstrument.
MCU-modul. (u-værdi)
Trådløs lufttemperaturprobe.
M4TC modul, 4 kanal temperaturmodul til type-K, J, T, S og N.
Probekabel.
Lader. USB/230V.
Bæresele.
Kalibreringscertifikat
Brugervejledning.(engelsk)
Læs mere

Kimo TM210-U

EAN: 5706445791347

EL-NR: 8798335076

På lager Lav lagerbeholdning Ikke på lager
6.695,00 DKK

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 8.368,75 DKK

0
Tilføj til kurv

Opret ny liste
Gem
Swema-03 DIGITAL komfortprobe inkl. 2m USB-kabel

Swema 03 er en digital retningsuafhængig komfortprobe til måling af træk/komfort. Proben tilsluttes direkte til PC via USB og kræver derfor ikke et måleinstrument for at fungere. Dette giver bl.a. mulighed for at montere én eller flere prober i stativ (tilbehør) for eks. at måle trækgener i ankel-, knæ- og hovedhøjde, eller i forbindelse med måling på det termiske indeklima, også kendt som ISO7730.

Indeklimaet har indvirkning på både bygninger og mennesker. Et godt indeklima forlænger bygningers levetid, og giver mennesker trivsel og velvære. Et godt indeklima skabes med det rigtige luftskifte, uden at der derved opstår trækgener.

Definitionen på enheden for træk, DR (draught rate) er beregnet og beskrevet ihht. ISO7730 ud fra følgende parametre:

1. Luftens temperatur.
2. Luftens middelhastighed.
3. Turbulens ((standardafvigelsen / middelhastigheden) x 100)

DR = (34-t)•((v-0,05)v0,62)•(0,37•v•Tu+3,14)

ISO 7730 beskriver at træk, er uønsket lokal afkøling af kroppen, forårsaget af luftstrømme. Graden af træk kan udtrykkes i ”DraughtRating” , hvor DR angiver det antal personer, udtrykt i procent, som forventes at finde trækket generende. Hvis f.eks. DR er 15, så vil 15 personer ud af 100 finde indeklimaet ubehageligt og opfatte det som træk.

Swema 03-USB leveres inkl. kalibreringscertifikat og 2 meter USB-kabel.

For at proben kan aflæses via PC, kræver det installation af software. Proben kan aflæses via den gratis software "Swema Terminal 3", hvortil én probe kan tilsluttes og aflæses. Hvis der er behov for tilslutning af flere prober, eller ønske om angivelse af DR skal softwaren "Swema MultiPoint" anvendes. (se "tilbehør" længere nede på siden hér).

Læs mere

Swema-03 DIGITAL komfortprobe inkl. 2m USB-kabel

EAN: 5706445560448

EL-NR: 6398950989

På lager Lav lagerbeholdning Ikke på lager
10.295,00 DKK

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 12.868,75 DKK

0
Tilføj til kurv

Opret ny liste
Gem
Swema SWA-03 ANALOG komfortprobe, 0,05-3 m/s

Swema 03 er en retningsuafhængig komfortprobe til måling af træk.

Indeklimaet har indvirkning på både bygninger og mennesker. Et godt indeklima forlænger bygningers levetid, og giver mennesker velvære, sundhed og trivsel. Et godt indeklima skabes med den rigtige ventilation, uden at der derved opstår trækgener.

Internationalt Center for Indeklima og Energi på DTU, har opstillet en formel indeholdende en række parametre om træk, der tilsammen kan beregne en simuleret persons oplevelse af træk. Proben placeres ved måleobjektet og tidskonstant og måletid indstilles i Swema 3000, som herefter beregner både standardafvigelsen og trækfaktoren (DR%).

Definitionen på enheden for træk, DR (draught rating) der første gang publiceres i 1987 af Danmarks Tekniske Universitet . Indgående studier på en gruppe forsøgspersoner viste en sammenhæng mellem oplevelsen af træk og de tre følgende parametre:

1. Luftens temperatur.
2. Luftens middelhastighed.
3. Turbulens (standardafvigelsen / middelhastigheden x 100)

Det er mennesket, som er udgangspunktet for trækenheden, DR. Dette gør det enkelt at forklare. Hvis f.eks. DR er 15, så vil 15 personer ud af 100 finde det ubehageligt og opfatte det som træk.

I 1995 blev DR gjort til ISO standard. I ISO 7730: 1995 står der: Træk er uønsket lokal afkøling af kroppen, forårsaget af luftstrømme. Graden af træk kan udtrykkes i DR (draught rating). ”DraughtRating” er det antal personer, udtrykt i procent, som forventes at finde trækket generende.

Swema 03 anvendes sammen med Swema 3000(medfølger ikke) og leveres komplet i kuffert, inkl. kabel til Swema 3000, fod og kalibreringscertifikat.

Læs mere

Swema SWA-03 ANALOG komfortprobe, 0,05-3 m/s

EAN: 5703317570116

EL-NR: 6398950167

På lager Lav lagerbeholdning Ikke på lager
10.995,00 DKK

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 13.743,75 DKK

0
Tilføj til kurv

Opret ny liste
Gem
Swema-03+ DIGITAL komfortprobe med barometer

Swema 03+ er en digital og retningsuafhængig komfortprobe til måling af træk/komfort, samt atmosfæretryk. Proben kan sluttes direkte til en PC via USB og kræver derfor ikke et måleinstrument for at fungere. Dette giver ligeledes målighed for at montere én eller flere prober i stativ (tilbehør) for eks. at måle trækgener i henholdsvis ankel-, knæ- og hovedhøjde.

Indeklimaet har indvirkning på både bygninger og mennesker. Et godt indeklima forlænger bygningers levetid, og giver mennesker velvære og trivsel. Et godt indeklima skabes med den rigtige ventilation, uden at der derved opstår trækgener.

Definitionen på enheden for træk, DR (draught rating) er beregnet og beskrevet ihht. ISO 7730 ud fra følgende parametre:

1. Luftens temperatur.
2. Luftens middelhastighed.
3. Turbulens ((standardafvigelsen / middelhastigheden) x 100)

DR = (34-t)•(v-0,05) 0,62 (0,37•v•Tu+3,14)

ISO 7730 beskriver, at træk er uønsket lokal afkøling af kroppen, forårsaget af luftstrømme. Graden af træk kan udtrykkes i ”DraughtRating” , hvor DR er det antal personer, udtrykt i procent, som forventes at finde trækket generende. Hvis f.eks. DR er 15, så vil 15 personer ud af 100 finde indeklimaet ubehageligt og opfatte det som træk.


Swema 03+ leveres inkl. kalibreringscertifikat og 2 meter USB-kabel.

For at proben kan aflæses via PC, kræver det installation af software. Proben kan aflæses via den gratis software "Swema Terminal 3", hvortil én probe kan tilsluttes. Hvis der er behov for tilslutning af flere prober, eller ønske om angivelse af DR skal softwaren "Swema MultiPoint" anvendes. (se "tilbehør" længere nede på siden hér).

Læs mere

Swema-03+ DIGITAL komfortprobe med barometer

EAN: 5706445560516

EL-NR: 6398950879

På lager Lav lagerbeholdning Ikke på lager
11.595,00 DKK

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 14.493,75 DKK

0
Tilføj til kurv

Opret ny liste
Gem
Elma Radon Pro med logning og klima
Elma Radondetektor Corentium Pro er favoritten blandt professionelle bygningssagkyndige, indeklimakonsulenter og andre som arbejder professionelt med dokumentation, forebyggelse og sikring mod radon. Elma Radondetektor Pro er fuldt AARST-NRPP certificeret til det professionelle marked.

Elma Radondetektor Pro er, udover alfa spektrometri diffusionskammeret til radonmåling udstyret med sensorer til fugt, temperatur og barometertryk for en komplet indeklimamåling.

Elma Radondetektor Pro vejer kun 320 gram, og gemte data kan evalueres direkte på smartphone eller tablet med Android og iOS og analyseres i dybden med det medfølgende CRA PC software.

Med Elma Radondetektor Pro er der tænkt på detaljerne. Instrumentet kan monteres på standard kamerastativ, så korrekt placering midt i rummet let sikres ligesom instrumentet kan sikres med en standard Kensington lås, så det ikke kan fjernes uden nøgle.

Radondetektoren placeres blot i det rum der skal måles og langtids- og korttids gennemsnit logges i instrumentet. Med professionel rapportsoftware som kan anvendes til dokumentation og analyse. F.eks. kan radonniveauer rapporteres i arbejdstiden hvor ventilationen er tændt- dét kan være udslagsgivende for om der skal iværksættes radonforebyggende foranstaltninger og udbedringer af bygninger eller ventilationen blot skal tænde lidt før medarbejderne møder.

Radonstrålingen måles i Bq/m3 og sundhedsstyrelsen og bygningsreglementet anbefaler at simple radonforebyggende foranstaltninger iværksættes ved niveau over 100 Bq/m3. Ved niveauer over 200 Bq/m3 bør der iværksættes mere omsiggribende tiltag med f.eks. radonsug under huset.

Instrumentet leveres klar til brug med batterier og manual samt software på USB stick og USB kabel i robust kuffert.
Læs mere

Elma Radon Pro med logning og klima

EAN: 5706445687022

EL-NR: 6398687524

På lager Lav lagerbeholdning Ikke på lager
12.195,00 DKK

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 15.243,75 DKK

0
Tilføj til kurv

Opret ny liste
Gem
Swema ISO7730

Swema ISO7730 er udstyr udviklet af Swema, på baggrund Nordisk Ventilationsgruppes teoretiske udarbejdelse, hvor det på baggrund af 6 parametre kan lade sig gøre at bestemme tilfredshedsgraden for, hvordan en given person vil opleve det termiske indeklima.

På grund af individuelle forskelle, er det umuligt at finde et termisk indeklima, som vil tilfredsstille alle. Målet må være at have så få utilfredse personer som muligt.

Nordisk Ventilationsgruppes har vist at det på baggrund af 6 variabler, heraf 4 målte klimatiske værdier, og to personlige variabler, hvis værdier bestemmes ved opslag i tabel, som omhandler dels beklædningsgraden, også kaldet CLO-værdi(Clothing and thermal insulation). Den sidste variabel omhandler aktivitetsnivuaet, også kaldet MET-værdi (Metabolic Equivalent). Begge disse værdier bestemmes let ved opslag i den medfølgende tabel.

Med en samplefrekvens på 10 Hz beregner softwaren, Swema Multipoint, på baggrund af den indtastede MET og CLO-værdi, samt de 4 målte klimarelaterede variabler(temperatur, relativ luftfugtighed, træk og strålingstemperaturen) tilfredsheden med det termiske indeklima, udtrykt som PPD (Predicted Procentage Dissatisfied) PMV (Predicted Mean Vote), samt DR (Draft Rate).


Swema ISO7730 består af følgende:

Swema Multipoint software.
Swema 03 trækprobe og temperatur.
Swema 05 black globe.
Swema HC2-S Rel. luftfugtighed og temperatur.
3 x 2 m USB-kable, Swema 03 / 05 / HC2-S til PC.
3 x Probe klemmer.
3 x klemmer.
Stativ rod.(Ø13x600mm)
Stativ fod.
Kalibreringscertifikater.
Prober leveres beskyttet i en slagfast transportkuffert.

Læs mere

Swema ISO7730

EAN: 5706445560387

EL-NR: 6398950824

På lager Lav lagerbeholdning Ikke på lager
26.995,00 DKK

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 33.743,75 DKK

0
Tilføj til kurv

Opret ny liste
Gem

Komfortmåling

Ventilation og indeklima er et af vores fokusområder, hvor vi tilbyder markeds absolut bredeste program af instrumenter. I dette afsnit har vi fokus på indeklima og termisk komfortmåling.


Selv meget små træk og luftstrømme kan give store gener og sygedom, for folk som opholder sig længe i disse forhold. Små ikke retningsbestemte træk er ofte meget svære at måle. Løsningen er en særlig komfortprobe som måler efter Fangers komfortligning.


Vi tilbyder komfortprober og globetermometre fra Swema og Kimo. Disse prober kan benyttes sammen med et multi instrument, eller direkte med en PC. For valg af instrument henvises til afsnittet med multi ventilationsinstrumenter.

Elma Instruments bruger cookies for at give dig den bedste service. Hvis du fortsætter med at bruge vores tjenester, forudsætter det, at du godkender brugen af disse cookies. Læs mere om cookies, og beskyttelse af personlige oplysninger her >>>
Accepter