KLS systemet - Det er kommet for at blive

Hvor og hvorfor

Sikkerheds-Kvalitets-Styringssystem. Det er et ord de fleste danske el-installatører har mødt mange gange i de sidste par år og der er ingen tvivl om at mange i den danske el-branche, står overfor en større udfordring, hvad angår implementering af sådan et system. Det er klart, tingene har jo kørt på samme "gode gamle" måde i mange år, så hvorfor skal der ændringer til? 

For at sikre en meget høj arbejdsmæssig og sikker kvalitet af arbejde og personsikkerhed, er dette system blevet til et decideret krav i Danmark. Nu er det så op til de enkelte faggrupper, at følge med og udnytte de muligheder der kommer - i takt med at der stilles større krav. 

KLS dokumentation tager tid og derfor er det vigtigt at den tid der skal bruges på det, bliver udnyttet optimalt, eksempelvis med brugen af Elma Instruments KLS instrumenter. De kan alene være en tidsbesparende faktor, der kan gøre jeres KLS arbejde hurtigere, bedre dokumenteret og mere effektivt. Hvorfor skal man dokumentere sin kvalitet..?

I Danmark, er det ved lov vedtaget, at alt arbejde, der skal udføres under en autorisation, skal udføres efter fastsatte kvalitetsparametre. Men hvorfor!, man kan jo ikke standardisere kvalitet, eller kan man? 

Hvad er kvalitet og hvorfor er det så vigtigt at vi udfører et godt stykke arbejde? Der er jo selvsagt det sikkerhedsmæssige aspekt i at udføre et sikkert stykke el-arbejde, men det handler i høj grad også om at udføre arbejdet så det lever op til de højeste internationale standarder. Andre lande er ikke så strenge og fastlåste i deres udførsel af autorisationskrævende arbejde og dette, kommer i høj grad til syne i disse dage, hvor det store byggeboom, der har været i de sidste 5 år, stille og roligt begynder at vise en del byggesjusk, som er blevet udført i pressede og stressede situationer. 

KLS systemer og krav til kvalitet, bliver i højere og højere grad en naturlig del af de danske installatørers hverdag og med god grund. Danmark vil og skal være forgangsland for sikkerhed og kvalitet. Danske el installatører bliver bedre og bedre til at modtage disse krav og forstår nu bedre, hvorfor det er så god en idé med KLS systemer og specifikke KLS tests. Alle installatører skal lave dem, så dem der finder ud af at gøre det hurtigst og mest effektivt, er dem der i sidste ende vil tjene de bedste penge på det.. Tiden er vigtig! 

Med komplette KLS testere fra Elma Instruments, er man klædt på til at udføre alle de tests, der kræves i forhold til den europæiske lovgivning. Man behøver ikke mere købe 5 forskellige instrumenter, der hver især er dyre og kræver relativ stor indsigt. Med kun ét instrument kan man sikre at alle montører i et givent firma, har de ting til rådighed, der skal sikre et ordentligt og veludført stykke arbejde. Det er vigtigt at dokumentationen af disse KLS tests er nem at gå til. Dels skal det være let for montøren, men det skal også være let at få et overblik, for de folk der laver den administrative del. De fleste kunder vil ikke betale for meget i forvejen, så derfor er det vigtigt at alle de tests der udføres, kan dokumenteres og arkiveres hurtigt. Jo nemmere og hurtigere det er at udføre og dokumentere KLS tests, jo hurtigere er man videre til den næste kunde. Selvom det går hurtigt, går det ikke udover kvaliteten af hverken test eller dokumentation, hvis blot man har det rette instrument.

Sikkerhedsstyrelsen stiller krav til dokumentationen af det arbejde, der laves efter den danske stærkstømsbekendtgørelse. Kravene til at teste har altid været der, nu er der bare krav til, at man dokumenterer "hvordan" man udfører de tests. Nogen vælger at skrive det hele ned på et papir og arkivere det i mapper, andre vælger at få et instrument, der ikke alene kan teste hele spektret af tests, men som også kan lagre de gemte data til senere dokumentation. Det er nemt og hurtigt og slet ikke så svært som mange går og tror.

På denne side vil vi hjælpe jer i gang ved at svare på alle de spørgsmål, der skaber tvivl og som kan være svære at forstå. Elma Instruments giver jer med andre ord, de rette forudsætninger for at udføre disse KLS tests, på bedste og hurtigste vis.

KLS test - Hvilke tests skal der udføres?

HPFI test 1

HpFI test

Hvorfor? – For at kontrollere at fejlstrømsafbryderen virker på en fejlstrøm på 1 gange mærkestrømmen( f.eks. 30mA), og om det har en udkoblingstid på mindre end 300ms

Hvordan? – Afprøv/test afbryderen i tavlen, tilslut testeren direkte over HFI/HPFI afbryderen, ved at koble L1 på en afgangsfase, N på afgangsnullen & PE på tilgangsnullen, herved testes fejlstrømsrelæet isoleret set, så man fået et reelt billede af denne, og ikke hele installationen, husk af udkoble/afbryde eftersiddende sikringsgrupper.

Med hvilket instrument? – Combi 419/420 – Metrel Combo, AT, XA eller multiservicer XA

Isolationstest 1

Isolationstest

Hvorfor? – For at kontrollere evt. overgang mellem spændingsførende ledere og jord.

Hvordan? – Måles mellem hver spændingsførende leder og jord. Man kan med fordel kortslutte L1, L2, L3 & N, og måle i forhold til jord, herved testes installationen hurtigere, og man undgår at udsende spændingsforskelle på installationen. Værdier til isolations test, forefindes i SB afsnit 6, Tabel 61A (husk at demontere evt. transientbeskyttelse, som sidder monteret i tavlen, da disse kan være en "fejl" i sig selv, da de normalt leder til jord, før 500V.

Med hvilket instrument? – Traditionel isolationstester, eller Combi 419/420 – Metrel Combo, AT, XA eller multiservicer XA. 

Gennemgangstest 1

Gennemgangstest

Hvorfor? – For at kontrollere gennemgangen i beskyttelsesledere, udligningsforbindelser, samt supplerende udligningsforbindelser.

Hvordan? – Bør udføres med en tomgangsspænding på 4 – 24V AC/DC og med en strøm på mindst 0,2A (200mA). Der måles mellem punkter, hvor lederen er brudt/klippet, til næste sted, fra punkt til punkt, eller med jordklemmen i tavlen som reference, og ud til samtlige udtag, stikkontakter m.v.

Med hvilket instrument? – gennemgangstester (200mA), eller Combi 419/420 – Metrel Combo, AT, XA eller multiservicer XA

Kortslutningskontrol 1

Kortslutningskontrol

BIB ( beskyttelse mod indirekte berøring)

Hvorfor? – For at kontrollere, at en evt. kortslutning der kan opstå i den fjerneste ende af installationen, er stor nok til at udkoble / springe sikringen i tavlen, inden f.eks. 0,2s (hospitaler) – 0,4s (stikkontakt tilslutning) eller 5s (fast installation). I tilfælde hvor der er monteret HPFI afbryder som beskyttelse, er dette anset for at være en konkret beskyttelse mod indirekte berøring! HPFI afbryderen skal dog være kontrolleret og afprøvet. Se evt. tidligere beskrivelse af HPFI kontrol.

Hvordan? – Tilslut instrumentets prøveledninger mellem fase og jord. Instrumentet (loopmetret) pålægger installationen en teststrøm på mellem 5 - 12A (afhængig af model) og herved måler den net impedansen. Med denne måling, kan instrumentet beregne en kortslutningsstrøm (Ikmin) på baggrund af et registreret spændingsfald, som den også måler, efter at installationen er belastet med 5-12A – disse målinger foretages primært i stikkontakter, loftudtag m.v længst ude i installationen.

Med hvilket instrument? – Loop meter, eller Combi 419/420 – Metrel Combo, AT, XA eller multiservicer XA

Kortslutningsbeskyttelse

For at kontrollere om kortslutningsniveauet er acceptabelt i forhold til et givent installationskabel, kan der med fordel udføres en måling af impedansen, som igen omregnes af testeren til en strømværdi. 

Dette strømniveau skal ligge til grund for en dybdegående beregning, der skal fortælle om et kabel er beskyttet. Kablets oplægningsforhold, påskrevne strømværdi, kablets materiale etc. skal tages i betragtning ved kontrol af KB. Testeren kan altså fortælle om det aktuelle strømniveau, men ikke kontrollere selve kortslutningsbeskyttelsen.

Kontrol af Jordelektrolde 1

Kontrol af jordelektrode

Hvorfor? – For at sikre sig at den jordelektrode (jordspyd) der monteres, overholder kravet til overgangsmodstanden til jord. Ub/Idn (f.eks. 50V/0,03 = 1666 ohm) 

Hvordan? – Målingen foretages i tavlen, ved at forbinde testerens L1 & N ledninger til afgangssiden af en gruppeafbryder og PE lederen direkte på jordspyddet. Alternativt man kan demonterer ledningen fra jordspyddet, og måle direkte til den. Det vigtige er at man får et uforstyrret potentiale og måler det aktuelle modstandsniveau, direkte på spyddet. Dette er en 2 – polet måling, skal der foretages målinger med en stor nøjagtighed, under 10 ohm, skal der måles i forhold til neutral jord (3 punkt metoden)

Med hvilket instrument? – bla. GEO416, eller Combi 419/420 – Metrel Combo, AT, XA eller multiservicer XA

Alle de instrumenter vi leverer. som KLS instrumenter, lever op til gældende internationale standarder der vedrører test af installationer. EN61557 er standarden der dikterer testkravene, men samtidig skal stærkstrømsbekendtgørelsen og sikkerhedsstyrelsens krav også overholdes. Vi er fuldt opdateret og kan tilbyde undervisning, så test og afprøvning med KLS testerne, kan udføres sikkert og korrekt. 

Skulle der opstå tvivlspørgsmål i forbindelse med brugen af testerne eller aflæsning af resultaterne, sidder Elmas specialister klar på telefonerne alle hverdage, mellem kl 8.00 og 16.00.

Elma Instruments bruger cookies for at give dig den bedste service. Hvis du fortsætter med at bruge vores tjenester, forudsætter det, at du godkender brugen af disse cookies. Læs mere om cookies, og beskyttelse af personlige oplysninger her >>>
Accepter